Abid Raja blir muligens husket som integrerings- og kulturminister. Men det han og NRKs Atle Bjurstrøm ikke blir glemt for, er Rajas svar i intervjuet i Dagsrevyen fredag 24. januar. Bakgrunnen for intervjuet var endringene i Erna Solbergs regjering samme dag. Da ble Abid Raja fra Venstre utnevnt som integrerings- og kulturminister.

I Dagsrevyen stiller Atle Bjurstrøm ham dette spørsmålet: – Hva har du først og fremst lyst til å oppnå som kulturminister?

Raja sier ordrett dette: – Jeg har først og fremst lyst til å videreføre det fantastiske arbeidet som Trine (tidligere kulturminister Trine Skei Grande) har startet i kultur- og likestillingsdepartementet som kultur- og likestillingsminister. Hun har lagt store grunnsteiner for meg. Forberedt arbeidet. Dette er virkelig en baby for Trine, hun har fostret den godt. Jeg har nå et stort ansvar for å sette meg inn i alle fasettene av kulturpolitikken, både de som er her i hovedstaden, men også de som er langt vekk fra hovedstaden. Både det som tilfaller store deler av befolkninga, men også det som mange deler av befolkninga ikke får tilgang til. Det å bringe kulturen ut til folket, gjøre det tilgjengelig, gjøre det kjent det tror jeg kommer til å være en stor oppgave for meg som kulturminister.
Bjurstrøm spør så: – I lys av den debatten som har vært etter utnevnelsen din i dag, tror du at du først og fremst har fått jobben fordi at det skal skapes ro i Venstre eller for at du er en glitrende kulturpolitiker?

Raja: – Jeg er også likestillingsminister, og her vil det være en stor oppgave å både skape likestilling mellom kjønnene. Det er noen kvinnegrupper i Norge som ikke har oppnådd en normalstandard på likestilling, særlig innvandrerkvinner, minoritetskvinner, altså velge ektefelle, velge utdanning, delta på fritidsaktiviteter.

Så vil noen spørre: Er det noen grunn til å bry seg om hva som foregikk i Dagsrevyen-studioet denne fredagskvelden? Mitt svar er et ubetinget ja. Begrunnelsen er slik: Dagsrevyen formidler informasjon som angår befolkningen. Journalistene i NRK opptrer som forvaltere av samfunnsoppdraget. Det betyr at de skal avdekke kritikkverdige forhold og informere om det som skjer i samfunnet.

Tildragelsen med Raja er ikke enestående for NRKs del. Norske regjeringsmedlemmer og politikere er skolert i slik mediemanipulasjon. Ett av rådene de og Abid Raja forholder seg til er dette: Når du blir møtt med ubehagelige spørsmål, skal du snakke om noe annet enn du blir spurt om. I Dagsrevyen ser og hører vi ukentlig politikere som ikke tar dette demokratiske problemet seriøst. De utnytter kynisk det faktum at intervjuene foregår i et stressende miljø der intervjueren skal spørre, lytte til spørsmålene og samtidig passe klokka. De svarer konsekvent ikke på det de blir spurt om. Og de blir sjelden møtt med beskjed om at de ikke svarer på det de blir spurt om. Slik sett bidrar Dagsrevyens journalister til at vi som borgere og velgere ikke får den informasjon vi må ha for å delta i den offentlige debatten. Derfor er praksisen hos NRK og politikerne alvorlig.

Jeg har valgt å trekke frem Abid Rajas bevisste unnvikelse fordi hans opptreden er et så soleklart eksempel på hvordan en politiker undergraver befolkningens rett til å være informert. Da hjelper det ikke at Atle Bjurstrøm på slutten av innslaget godtar at Raja ikke svarer på hans spørsmål. Bjurstrøms begrunnelse er at dette er Rajas første dag som statsråd.
Men poenget er at det ikke er første gang en norsk politiker unnlater å svare på spørsmål fra en NRK-journalist i Dagsrevyen. Manipulasjon av journalistene er dagligdags. Og den foregår uten at journalistene i NRK protesterer, men rammer oss.