Jeg hørte akkurat finansministeren uttale seg om de skyhøye strømprisene. Han skylder på internasjonale avtaler, inngått av den forrige regjeringen. Og strømkabler. Vi er lei av at pris eksplosjonen brukes til å komme med halvsannheter og bortforklaringer.

Er Stortinget bakbundet? Eller er dette bevisst politikk? Vi venter spent på hva som skal skje med nettleien. I loven som regulerer dette og i intensjonen, er det lett å få øye på relevante føringer. Det står at overskuddet skal tilbakeføres til eierne. Dvs. oss alle. Så det å kutte MVA. i en uvanlig, usikker periode er innenfor den mye omtalte selvråderetten. Om viljen er til stede. Handlekraften synes imidlertid vesentlig mindre enn lysten til en god handel med kraft. Så kan det bygges byråkrati rundt tildeling til verdig trengende. Men hvem er Anders, altså vanlige folk?