Viser til Arild Ødegårds (Sp, Vestre Toten) kommentar i OA 10. november, at dersom man vil bli tatt seriøst som varsler, må man stå frem og ikke varsle anonymt. Vi ber om at varselet blir respektert og tatt på største alvor av samtlige politikere i Vestre Toten kommune, på lik linje med hva kommunens ledelse nå gjør i et tett samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Anonymt eller ikke, kanskje Ødegaard burde tenke grundigere gjennom hvorfor noen har valgt å varsle anonymt, og heller se om det er et potensiale i kommunen til å styrke tillitsforholdet på tvers av alle nivåer i kommunen.

Ledelsen har uttalt at de ikke forsøker å finne ut av hvem som har varslet, men heller ha fokus på innholdet i varselet og hvordan vi, gjennom et godt partssamarbeid, kan forbedre og styrke kommunens hjemmetjeneste. Da burde dette også være fokus for de folkevalgte politikerne i vår kommune!

Viser forøvrig til Arbeidsmiljøloven Kapittel 2A, angående varsling av kritikkverdige forhold på en arbeidsplass.