Avisa Nationen har gjort et prisverdig journalistisk arbeid ved å se på den stille sentraliseringen her til lands. Sentralisering er noe som rammer oss alle sammen, og ikke minst Gjøvik. Tallene avisa har hentet fram viser at Gjøvik fra 2016 til 2018 har mistet 225 statlige ansatte, en nedgang på hele 21 prosent!

Det er en fattig trøst at Gjøvik ikke er alene – 237 kommuner her til lands har mistet statlige årsverk. Hovedårsaken til at vi har tapt så mange arbeidsplasser er sjølsagt de store reformene som har rammet landet de siste årene, som både Høyre, Frp, Venstre, KrF og Arbeiderpartiet har vært med på. Ikke minst politireformen har bidratt til å svekke Gjøvik som arena for statlige arbeidsplasser. Men det fortsetter, også dette i det stille. Blant annet er det planlagt endringer i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som kan få konsekvenser for kontoret på Gjøvik.

Kan vi fra Gjøvik kommunes side gjøre mer for å kunne ta kampen for Gjøviks statlige arbeidsplasser. Senterpartiets klare svar på det er; ja! Nettopp derfor ønsker vi at Gjøvik kommune lager en «påvirkningsstrategi», der vi sammen legger en plan for hvordan vi skal opptre overfor statlige og regionale aktører. På den måten ønsker vi å sikre oss flere statlige investeringsmidler og arbeidsplasser. Det som «redder» Gjøvik på sysselsettingsstatistikken de siste årene har vært veksten i antall private arbeidsplasser, som fra 2015 til 2018 har økt med 581. Det er noe å ta med seg videre – og er noe vi må legge til rette for mer av, blant annet ved å lage flere næringsarealer og øke vegstandarden slik at våre produksjonsbedrifter får solgt varene sine til markedene.

Men for å holde oss til statlig sektor; Gjøvik må trappe opp kampen for sine arbeidsplasser ved at flere engasjerer seg. Det nytter lite å sitte på Gjøvik og vente på dårlige nyheter – vi må være i forkant. Det betyr å ta og ha kontakt med både politisk og administrativ ledelse i departement, direktorat og andre etater. Vi må også fra vår side bidra til å knytte kontakter og ikke bare lene oss på at våre egne partiapparat og en telefon til en stortingsrepresentant i partiet vårt er nok. Nei, det er det langsiktige arbeidet med å knytte kontakter som er viktig, slik at vi får solgt inn Gjøviks fortrinn på mange områder.

Ett eksempel på at staten kan etablere seg her på Gjøvik er avdelingen for sentral godkjenning i Direktoratet for byggkvalitet. De kom til Gjøvik med 22 medarbeidere – nå er de 34. Men heller ikke her må vi hvile på laurbærene, for det skjer store endringer innen byggesaksfeltet, og vi må passe på den posisjonen kontoret på Gjøvik har.

Senterpartiet i Gjøvik mener vi i stor grad på gjøre dette arbeidet sjøl, for det er vi innbyggere sjøl som kjenner kommunen vår best og kan markedsføre den godt. Men vi trenger mer systematisk arbeid, derfor trenger vi en påvirkningsplan som gjør at vi kan ta vare på de vel 800 statlige arbeidsplassene vi allerede har – og prøve å få tilbake noen av de vi har tapt med reformpartiene vi finner både til høyre og venstre i politikken.

Torvild Sveen

1.-kandidat, Gjøvik Senterparti