Ta fra de svakeste

BUDSJETT: - Det ville også være interessant å få vite hva ordfører Torvild Sveen (t.h.) mener med «å finne interkommunale løsninger på en rekke tjenester», skriver artikkelforfatteren om budsjettforslaget i Gjøvik kommune.

BUDSJETT: - Det ville også være interessant å få vite hva ordfører Torvild Sveen (t.h.) mener med «å finne interkommunale løsninger på en rekke tjenester», skriver artikkelforfatteren om budsjettforslaget i Gjøvik kommune. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Som innbygger virker det merkelig at rådmannens budsjettforslag alltid kommer med en kort «deadline», eller er det nettopp intensjonen - at politikerne ikke skal få nok tid til å gjennomgå budsjettforslaget grundig og forstå konsekvensene av kuttene de vedtar?

Vi har valgt politikerne, de er der som innbyggernes ombudspersoner, så jeg forventer at de forteller oss hva de vil prioritere å kutte, hvorfor og konsekvensene det får.

Det er mye å mene noe om i budsjettforslaget, jeg er her opptatt av at rådmannen må utdype følgende; «dette vil medføre redusert omfang og kvalitet på kommunens tjenester, samt omstruktureringer innenfor oppvekst og helse- og omsorg». Disse to linjene med ord, kan inneholde en vesentlig inngripen i innbyggeres liv og hverdag, og rådmannen/politikerne bør selvsagt konkretisere hva «redusert omfang og kvalitet på tjenester» betyr.

Jeg leser at et av aktivitetstilbudene til utviklingshemmede unge/voksne, Drengestua kafe foreslås nedlagt. Dette er et viktig tilbud og innholdet i dagen for mange. Kan det bare slettes med et pennestrøk? Hva vil erstatte dette tilbudet, ingenting? Samtidig skal støttekontakttilbudet endres – til hva da? Det er lovpålagt både å ha støttekontakt og aktivitetstilbud til utviklingshemmede. I tillegg har rådmannen satt dette under punkt for samfunnsutvikling? Dette er i aller høyeste grad helse- og omsorgstjenester/oppvekst.

Han foreslår også å legge ned Stampeveien Produksjon og Service, som er en arbeidsplass med arbeidsrettede tiltak for personer som sliter med å komme inn i arbeidslivet, eller som har stått utenfor arbeidslivet i lengre tid. Alt dette rammer de svakeste.

Rådmannen skriver at kommunen mister inntekter til ressurskrevende tjenester. Det er sant, dette er et tilskudd kommunen får fra staten for enkeltpersoner med behov for omfattende hjelp, med et definert innslagspunkt. Nå er innslagspunktet for hjelp fra staten forhøyet, slik at kommunen må betale mer selv, men mister det ikke helt. Dette er et veldig usosialt kutt fra regjeringen Solberg (som heller gir skattelette til de rikeste), det handler om tjenester til multifunksjonshemmede barn. Samtidig skriver rådmannen; «det er også grunn til å være fornøyd med at kommunen kan gjennomføre flere større investeringer, selv om rådmannen nå foreslår en viss forskyvning i enkelte av prosjektene». Det har kommunen altså penger til.

Vi hører ingenting om kutt i administrasjonen eller investeringer – hvor er de? Er det de svakeste som skal betale for tidligere overskridelser, feilslåtte eiendomsspekulasjoner eller nye investeringer? Hva med parkeringshuset i Røverdalen til 121 mill som kommunene vil være med å betale, er det fortsatt aktuelt?

Det er vanskelig å ta budsjettforslaget på alvor, når det synes å være penger til «prosjekt» som er utviklende, spennende, fremtidsrettet, som «kan sette Gjøvik på kartet», kulturhus eller eiendomsinvesteringer, mens ordinær tjenesteyting – som er kommunens hovedoppgave - blir salderingsposten!

Vi vil høre mer om strukturendringer innenfor oppvekst og helse- og omsorg, og redusert omfang og kvalitet på tjenester – hva innebærer det?

At kommunen står bedre rustet til å møte eldrebølgen ved å få noen flere heldøgnsbemannede omsorgsplasser, er ikke til å tro på, når vi vet at terskelen er høy per i dag for å få en plass, enten det gjelder korttids – eller langtidsplass. Om noen år er vi dobbelt så mange gamle i Gjøvik.

Det ville også være interessant å få vite hva ordfører Sveen mener med «å finne interkommunale løsninger på en rekke tjenester». Fint om Oppland Arbeiderblad følger opp dette.

Jeg håper politikerne dissekerer budsjettforslaget grundig, deres vedtak påvirker i stor grad den enkelte innbyggers liv og hverdag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken