Leser i OA 16. september Jørund Hassel, Ap, sitt leserinnlegg når det gjelder trygdeoppgjøret og pensjon.

Jeg anbefaler Jørund Hassel å finne ut hva som skjedde i 2009 da pensjonsreformen ble innført, og hvem det var som satt med makten den gang. Hun kan også be om å få se svaret jeg fikk 27.07.2017 fra stortingsrepresentant i Ap, Rigmor Aasrud. Jeg spurte den gang hvorfor Rigmor Aasrud ikke gjorde noe for å endre den tekniske måten pensjonen reguleres på.

Pensjonen og lønn reguleres midt i året, mens prisstigningen først er kjent ved utgangen av året. Det ble det gjennomført ved at 0,75 prosent trekkes fra lønnsveksten. I år med høy lønnsvekst, har denne beregningen gitt litt mer enn det som var forutsatt. I år med lav lønnsvekst, har gitt det motsatte.

Rigmor Aasrud sitt innlegg er for langt til å bli gjengitt, men jeg anbefaler Jørund Hassel å lese hele innlegget, og holde seg til fakta, ikke synsing.