Synneve (27) er best på kyr, men fikser sikkert høner og geiter også

Det passer helt fint for Synneve å være budeie i Synnfjellet i sommer, til høsten starter hun å skrive masteroppgave om seterdrift.