Russland forsøker å vise muskler i nordområdene. Kina ønsker å tilegne seg mer makt i verden. USA har etterlatt seg et tomrom på den internasjonale arenaen. Samtidig vil AUF legge ned norsk våpenindustri.

Spørsmålet går ikke på hvorvidt vi skal lage forsvarsmateriell eller ikke. Det handler om Vesten og Norge skal ha forsvarsmateriell som er blant det beste utstyret, eller om vi skal la Kina og Russland drive våpenutviklingen alene. Målet med våpenindustrien burde alltid være at de skal slippe å brukes, dessverre er ikke dette realiteten vi lever i. Spørsmålet vi derfor må stille oss er hvorvidt det er oss eller dem som skal lede an i et våpenkappløp.

Eksporten av norsk forsvarsmateriell har økt kraftig siden slutten av 1990-årene. For at vi i en usikker fremtid skal ha en nasjonal forsvarsindustri er vi avhengig av denne eksporten. Dette er fordi det norske markedet er for lite til at en nasjonal forsvarsindustri skal overleve. Tall fra 2019 viser at 90 prosent av norsk våpeneksport går til medlemslandene i Nato, samt Sverige og Finland. Dette er land vi har verdifellesskap med og som kjemper den samme kampen som Norge for demokrati, frihet og menneskerettigheter. Våpen produsert i Norge skal brukes til å forsvare land, ikke til å angripe land. Nettopp dette sørger Høyre for.

Norsk forsvarsindustri er ikke bare forsvarsevne og materiell. Forsvarsindustrien er 5000 mennesker som er direkte sysselsatt i utvikling og produksjon. Industrien består av store og små bedrifter, småsamfunn og hjørnesteinsbedrifter i hele landet. Det er innovasjon, teknologi og industriutvikling. Ti prosent av forsvarsindustriens omsetning går faktisk tilbake til forskning og utvikling i ny teknologi. Norsk forsvarsindustri bidrar altså med en høyere andel av sin omsetning enn den øvrige industrien vår.

Å ønske en avvikling krever et svar som er noe annet enn idealer og visjoner. Det er greit å være prinsipielt mot krigføring, det er de fleste, kanskje til og med industrien selv. Problemet er den enorme bagatelliseringen av hva norsk forsvarsindustri faktisk betyr. Den bidrar med innovasjon og arbeidsplasser og er med på å holde småsamfunn rundt om i hele Norge i live. Med mindre AUF får med seg Arbeiderpartiet på å legge ned forsvaret, vil det fortsatt være behov for materiell til soldatene våre. Vi kan enten velge å produsere materialet selv og dra nytte av alle synergieffektene dette gir oss, eller handle utstyret vårt fra alle andre land.

Nammo er den største enkeltbedriften på Raufoss og kroneksempel på en hjørnesteinsbedrift. Nammo har ikke bare lyktes i sin industriutvikling, men har blitt en av de beste i verden i sitt felt. I tillegg er Nammo en stor bidragsyter til å sette Norge på kartet når det kommer til romfart. Ved å legge ned Nammo vil altså resultatet være nesten 800 mennesker kastet ut i arbeidsledighet over natten, samt en betydelig svekkelse av Norge som romfartsnasjon. Teknologien Nammo utvikler i dag, gjør at vi kan utforske nye deler av verdensrommet i morgen.

Alternativet til å ikke ha en forsvarsindustri er ikke en fredeligere verden. Alternativet er nedleggelse av arbeidsplasser, stagnering i utviklingen av norsk industri og et sterkt svekket forsvar. Så når AUF tar denne kampen på Arbeiderpartiets landsmøte til våren, må Arbeiderpartiet komme med et tydelig motsvar som forsvarer arbeidsplasser, innovasjon og det norske forsvaret.