Helsevesenet i Norge er offentlig sektor som sykehus og kommuner. Det er en kvinnedominert sektor, hvor sykepleie er en av de største yrkesgruppene Dette er ofte yrker som er belastende og krevende, og krever høy utdannelse fra høgskoler og universitet. Kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, opplever sjelden å være vinnere i lønnsoversikten.

Når vi snakker om lønn, handler også om likelønn. Kvinnedominerte yrker som sykepleiere tjener bare 87,6 prosent av det tilsvarende mannsdominerte yrker i privat sektor. Dette betyr i praksis at vi kvinner jobber gratis fra 16. november og ut året. Dette er en dag som oppleves blodig urettferdig for oss kvinner. Sykepleiere som er medlem av Norsk Sykepleierforbund har vært tydelig i årets lønnsoppgjør i kommune, de har stemt nei til tilbudet.

Det handler om å bli verdsatt og anerkjent for den livsnødvendige kompetansen en sykepleier har blant annet i kommunene. Det er ingen kommune som kan planlegge en forsvarlig helsetjeneste uten vår kompetanse. Sykepleie er en del av grunnmuren i den kommunale helsetjenesten.

For at sykepleie kan være en solid grunnmur i kommunene er lønn et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleier i yrket. Vi mangler i dag rundt 6000 sykepleier, i 2035 vil det mangle 28.000 sykepleiere i Norge.

For å kunne rekruttere og beholde sykepleiere må yrket verdsettes i lønn. For at vi skal bli i yrket vårt og i tillegg fortsette den gode rekrutteringen må likelønn på plass. Det offentlig sektor er kvinnedominert arbeidsplasser, fra fagarbeidere til høgskole/universitets utdannede – det blir litt for dumt at denne sektoren er verstingen på verdsettingsdiskrimineringen.

Det må på plass et forhandlingssystem som ivaretar kvinnedominerte yrker i form av lønn som rekrutterer og beholder sykepleiere.