Gå til sidens hovedinnhold

Sykepleiere og lærere er klare til kamp

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er svært stolte over og glad i jobbene våre. Gjennom daglige menneskemøter får vi lov til å være med på å prege livene til små og store, unge og gamle. Pårørende og foresatte viser oss stor tillit når de overlater sine kjæreste i vår omsorg. Dette er et privilegium, og et arbeid vi utfører med stor respekt og ydmykhet. Med dette fører også et stort ansvar.

Vi kan ikke tie når kvalitet og forsvarlighet står på spill. De som rammes hardest av dette er de som trenger oss mest. Når vi nå hever stemmen for å si at sykepleiere og lærere er klare til kamp er det fordi det er tvingende nødvendig.

Vi står ovenfor en stor sykepleier- og lærermangel. Det er et samfunnsproblem. Kvalifisert personell med høy kompetanse er avgjørende for å gi god omsorg, oppfølging og opplæring. Derfor er det alvorlig når våre arbeidsgivere, representert gjennom KS, ikke ser ut til å ta utfordringene med å rekruttere og beholde sykepleiere og lærere på alvor.

Sykepleiermangelen er allerede høy og økende. SSB anslår at det vil mangle 25.000 sykepleiere i 2030. I skolene fylles lærerstillinger av personell uten godkjent lærerutdanning. I 2019 ble 6,5 millioner (!) undervisningstimer gitt av disse «lærerne». Det fratar elevene retten til et likeverdig opplæringstilbud, og får konsekvenser for kvaliteten på undervisningen. Det verste av alt: Det er helt unødvendig! Det er ikke lærermangel i Norge. Det er lærermangel i skolen! SSB anslår at 40.000 med lærerutdanning har valg å jobbe andre steder. Dette ser ikke ut til å bekymre KS og arbeidsgiverne.

Denne ansvarsfraskrivelsen kan vi ikke akseptere. I år er det mellomoppgjør, og det forhandles kun om lønn. Lønn er et av flere viktige virkemidler som må tas i bruk, som en begynnelse på løsningen av de nevnte utfordringene. Det må også KS ta innover seg.

Redusert kjøpekraft og reallønnsnedgang, det er hva KS har tilbudt oss så langt. Det er skammelig dårlig. Fortsetter KS på denne linja vil ikke en streik være til å unngå, og det vil være deres ansvar. Vi gjentar: Utfordringene med å rekruttere og beholde sykepleiere og lærere er alvorlig. Det må KS anerkjenne. Vår arbeidskraft og kompetanse er ikke på billigsalg!

Ved fjorårets lønnsoppgjør forholdt offentlig sektor seg lojalt til rammen fra frontfagsoppgjøret. I privat sektor bevilget de seg mer. Nå er det er på høy tid med et nødvendig lønnsløft for sykepleiere og lærere. Sett i lys av utfordringene i kommunesektoren, men også i et likelønnsperspektiv. Sammenlignet med yrker med lik utdanningslengde i privat sektor, kommer de kvinnedominerte yrkene i offentlig sektor dårligere ut. Det hører også med til bildet at lærerne i skoleverket har hatt en dokumentert mindrelønnsutvikling i perioden 2004-2019. Dette kom frem gjennom et partssammensatt utvalg som også KS tok del i. I den senere tid har KS jobbet hardt for å tåkelegge denne utviklingen, gjennom forsøk på kreativ tallmagi.

Vi kan ikke lenger akseptere KS og arbeidsgivernes ansvarsfraskrivelse. Derfor gjør vi oss klare til kamp, om det blir nødvendig. Der de tier er vi nødt til å snakke høyt og tydelig. Vi kan ikke akseptere at utfordringene står uløst, og går på bekostning av kvalitet og forsvarlighet.

De kommer til å gå langt i å fremstille oss som urimelige og grådige, når vi krever et lønnsløft. De vil forsøke å sette oss opp mot hverandre og opp mot andre yrkesgrupper, på tross av at de hevder å ta ansvar for hele laget. Dette er intet annet enn dårlig lagledelse. Vi vet heldigvis bedre. Sykepleiere, lærere og andre høgskolegrupper i UNIO står sammen om våre krav. Felles utfordringer – felles kamp!

Vi er heller ikke ukjent med hersketeknikker hvor vi anklages for å surve og klage, eller nedsnakke eget yrke. Dette er bare tull, og vi skal ikke bruke et snev av energi på denne typen utsagn. Det er underforstått at den som er villig til å gå til kamp for bedre arbeidsvilkår gjør det ut fra stolthet og dedikasjon for profesjonen sin. Vi er klare til å ta kampen. For barna og elevene. For de syke og eldre. For alle fremtidige sykepleiere og lærere. For kollegene våre. For oss selv.

Kommentarer til denne saken