Det sier leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Sykepleiere utgjør under 20 prosent av de ansatte i en fjerdedel av sykehjemmene og hjemmesykepleien. Åtte av ti ledere mener at det ikke er tilstrekkelig økonomi til å ivareta fagutvikling blant personalet, ifølge en fersk rapport fra Nordlandsforskning.

– Den store mangelen på sykepleiere er en stor utfordring både når det gjelder pasientsikkerhet og de ansattes helse. Nå må politikere og arbeidsgivere skjønne at det er lønn, gode arbeidstidsordninger og gode fagmiljøer som er løsningen, sier forbundslederen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Roper varsko

By synes det er alvorlig at godt og vel en fjerdedel av førstelinjelederne i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har en andel sykepleiere som utgjør mindre enn 20 prosent av staben samlet sett.

– Vi vet at pasientene i kommunehelsetjenesten nå er mye dårligere enn for få år siden, og for at behandlingen og pleien skal være god, har de behov for flere sykepleiere og spesialsykepleiere, påpeker hun.

– Dette er situasjonen før den store økningen av de eldste eldre kommer. Nå må regjeringen på banen med svar på hvordan denne krisen skal løses, føyer forbundslederen i NSF til.

Saken fortsetter under bildet.

 

Rekrutteringsvansker

Sykepleiermangelen beskrives som kommunenes største rekrutteringsutfordring. Mens 59 prosent av kommunene beskrev det som «meget» eller «ganske» utfordrende i 2016, svarer 65 prosent at rekrutteringen er utfordrende i år, ifølge kommunenes arbeidslivsbarometer.

– Allerede nå lyses det ut 4.000 sykepleierstillinger hvert år som ikke får en eneste søker, ifølge Nav. Vi vil ikke se noen bedring før vi får et løft. Det må satses på bedre lønns- og arbeidsvilkår, mener By.

Den store mangelen på sykepleiere er en stor utfordring både når det gjelder pasientsikkerhet og de ansattes helse.

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund

 

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) krever en plan fra regjeringen for å sikre kompetansen i kommunene.

– Det er behov for flere studieplasser, mer penger til flere ansettelser og flere spesialsykepleiere. Mer kompetanse og spesialisering i geriatri, psykiatri og videreutdanning for sykepleiere er nødvendig. Arbeidsgiverne må lage konkrete planer for å investere i de det allerede har sånn at kompetansen styrkes, sier hun til ANB.

– Vi har en plan

Det foreligger en plan for å komme mangelen på sykepleiere i møte. Tallene fra Nordlandsforskning og arbeidsgiverbarometeret viser at regjeringens satsing på Kompetanseløft 2020 er viktig, ifølge Tone Wilhelmsen Trøen i Høyre.

– Planen skal bidra til en faglig sterk helse- og omsorgstjeneste, ved siden av å sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning, sier stortingsrepresentanten til ANB.

I 2017 sørget Høyre for 1,5 milliarder kroner til oppfølging av tiltak i denne planen.

– Når vi også vet at kommuneøkonomien nå er bedre enn siden årtusenskiftet, bør det være rom i de kommunale budsjettene for helt nødvendig satsing på kvalitets- og kompetansehevende arbeid, sier hun.

– Foruten å intensivere arbeidet for å rekruttere og beholde sykepleiere, må kommunene gi dem mulighet til å bygge sterke fagmiljøer med rom for hele stillinger og nødvendig etter- og videreutdanning. Det vil sikre kontinuitet, kvalitet og pasientsikkerhet, sier Trøen. (ANB)