Sykelønn stopper smittespredning

Av

Norges sykelønnsordning står nå frem som en helt avgjørende del av landets beredskap, og har vært med på å bremse spredningen av koronaviruset.