Sykehustjenester i Innlandet

Av
DEL

MeningerEn av de viktigste samfunnstjenestene for folk – er tilgangen til helsetjenester – og at tilbudene er der når man trenger dem. Helse- og sykehustjenester er under stadig utvikling, og gårsdagens løsninger er ikke nødvendigvis de beste i morgen. Avklaringer om sykehusene i innlandet har vært preget av:

- Mange og lange utredninger om eventuelt bygging av nytt storsykehus

- Stadig dårligere sykehusøkonomi på eksisterende sykehus – med tilhørende behov for økonomiske innsparinger (økt press på ansatte)

- Stort vedlikeholdsforfall på sykehusbygninger - i mangel på avklaring av fremtidig sykehusstruktur

- Store strukturelle endringer, og funksjonsdelinger på de ulike tjenestene i sykehusene

- Stadig flere private aktører etablerer seg i markedet Og hvor de offentlige sykehusene kan risikere å tape konkurransen om å tilby de beste tjenestene, dersom det offentlige taper i styringen av helse- og sykehustjenestene

- Innlandet møter stor kamp om de økonomiske midlene til sykehus - i konkurranse med andre regioner.

Etablering av nytt sykehus i Oslo, og andre store helse- og sykehusutfordringer andre steder i landet, virker til å skyve avklaringer for fremtiden til sykehusene i Innlandet lengre bak i køen. Styremøtet i SIHF 19. desember 2019 blir i avgjørende. Da skal det vedtas budsjett for 2020, og innsparingene og strukturendringene vil bli synliggjort.

LO Innlandets regionråd ser med stor bekymring på denne utviklingen, og vil be politiske myndigheter og styret i SIHF om å prioritere tilstrekkelig økonomi til å kunne forsvare de beste helsetilbudene for folk som bor i Innlandet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags