Gå til sidens hovedinnhold

Sykehussaken: Gjøvikregionens kvaliteter er minimalisert

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra Hamar og Lillehammer har det kommet leserbrev, ledere og meninger om at vi i Vestoppland er misunnelige, trangsynte, kunnskapsløse og dårlige tapere, som ikke skjønner vårt eget beste ved at hovedsykehuset legges til Brumunddal og akuttsykehuset til Lillehammer.

Så langt er resultatet blitt slik på grunn av en prosess som for meg framstår som uredelig, usaklig, mangelfull og styrt av maktfaktorer i det skjulte, hvor resultatet på forhånd var bestemt. Derfor måtte det bestilles en analyse hvor Hamar og Lillehammer sin kvaliteter ble fremhevet og Gjøvikregionens kvaliteter minimalisert og for en stor del utelatt. Til alt overmål kom det fram av analysen at de skarpeste hodene fant man på Hamar og Lillehammer. Man kan både le og gråte av slikt, men meg gjør det fly forbanna, for ikke å si rasende.

Gjøvikregionen har en av landets største og fremste industriklynger på Raufoss, 10 minutter fra Gjøvik sentrum, med 2600 ansatte og en omsetning på cirka 12 milliarder, hvorav 95 prosent til eksport. Her finnes noen av Innlandets skarpeste hjerner, rakettforskere i verdensklasse og hundrevis av sivilingeniører på forskjellige områder, mange med doktorgrad. Ikke noe av dette var tatt med i analysen, om det var bevisst eller ubevisst, så er det like ille og uforståelig.

Gjøvik Mustad Næringspark, med 900 ansatte, har også mange skarpe hjerner. Øveraasen produserer verdens mest avanserte snøryddingsutstyr som blir eksportert over hele verden, en del skarpinger der også. Vi har Hunton, fremst i Skandinavia på isoleringsmateriell og byggplater. Vi har Sulland-gruppen med 6 milliarder i omsetning, Vi har haugevis av teknologiske selskaper og flere forskningsmiljøer i verdensklasse.

Om ikke dette skulle være nok, så har vi Innlandets eneste universitet, NTNU Gjøvik, med professorer og flere doktorgrader. Skarpe hjerner i hopetall her også. Studier i mange digitale retninger, verdensledene på noe av dette. De har også ingeniørstudier og den mest omfattende helseutdannelsestudie i Innlandet. Det jobbes nå for å åpne for legestudie.

I dag er det mer enn 4000 studenter på NTNU Gjøvik, og over 400 ansatte, om ti år forventes det cirka 12.000 studenter og 1500 ansatte. Det er vel heller slik at de fleste og smarteste hodene finnes på Gjøvik. Cirka 65 prosent av verdiskapningen/eksport i Innlandet finnes i Gjøvikregionen.

Hverken Hamar eller Lillehammer når Gjøvikregionen til knes en gang, men dette har ikke analyseprosjektet fått med seg, helt utrolig.

Om ikke dette er nok så er det cirka 110.000 fastboende i Vestoppland, i Lillehammer/Gudbrandsdal er det nær 80.000 fastboende. Antall hytter er nesten likt i Vestoppland og Lillehammer/Gudbrandsdalen.

Sykehuset på Gjøvik har i dag kreftenheten for Innlandet, cirka 700 til 800 millioner og bygge nytt, samtidig har Gjøvik den beste bygningsmassen av samtlige sykehus i Innlandet.

Det aller meste av alt det ovennevnte er utelatt i analysen fra Cowi. Dette fordi Gjøvik er helt overlegne i gode argumenter for et akuttsykehus, ja, til de grader så overlegne at hovedsykehuset burde ligget på Gjøvik, et universitetssykehus.

Det er for meg helt ubegripelig at Rune Aarbø Reinås i Helse sør-øst, står fram ved framleggelsen av analysen og sier følgende: Gjøvik og Lillehammer stiller tilnærmet likt når det gjelder forslag til akuttsykehuset, men at Lillehammer foretrekkes fordi de har reservearealer (dårlig og gammel bygningsmasse nevnes ikke) til framtidig behov for utvidelse av sykehuset.

Alt dette er jo hinsides all fornuft og virkelighet. Helt utrolig hvordan byråkrater kan ture frem, og hvor stor påvirkningskraft Hedmark har i maktens korridorer. Dette er ikke noe annet enn villet og styrt resultat fra høyeste hold.

At Cowi, Lofthus, Gjedrem vil vedkjenne seg en slik råtten prosess. Hvorfor griper ikke Helseministeren Bent Høie inn, er han en del av spillet?

Hverken Hamar eller Lillehammer har vel noen gang bidratt til at offentlige institusjoner og etableringer blir lagt til Gjøvik. Hamar har grafset til seg det meste av dette, og det som ikke har havnet der, har havnet på Lillehammer.

Nok er nok nå, ingen grunn til å fortsette samarbeidet med Hamar og Lillehammer. Trekk støtten til hovedsykehus også. Nå må det være slutt en gang for alle, vi finner oss ikke i en slik, til de grader skjevfordeling lenger.

Så langt vil jeg berømme ordfører Torvild Sveen i Gjøvik, samt alle de andre politikerne i Gjøvik og ellers i Vestoppland, som nå setter foten ned.

Kommentarer til denne saken