Gå til sidens hovedinnhold

Sykehussaken: Den store overraskelsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Så kommer vedtaket. Helse Sør-Øst (HSØ) godkjenner planen om et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Trolig en milepæl for helsetilbudet i Innlandet når det om noen år skal sees tilbake. Dette blir etter alle solemerker starten på en gjennomgripende endring i sykehustilbudet i den store mjøsregionen.

Noen er fortsatt rykende uenige, men mange satt sin tillit til at et mjøssykehus midt i Innlandet er nøkkelen for å løse sykehusutfordringene. Innlandspolitikere, brukerutvalg og tillitsvalgte stiller seg bark. Ett mer eller mindre komplett hovedsykehus, et nav for spesialisthelsetjenesten, som også åpner for desentralisering av dem som ikke er like spesialisert.


At HSØ-direktør Cathrine Lofthus støtter tanken om hovedsykehus ved brua var ingen skrell. Men vedtaket Helse Sør-Øst vil gå ett skritt lenger enn mange var forberedt på. Det avviser nemlig at «alt» akutt skal samles i nybygg ved brua. Vi skal nemlig ha et akuttsykehus nummer to. Dette er den store overraskelsen. Valget står mellom Lillehammer, Hamar, Elverum og Gjøvik.

I tillegg mener Lofthus at Innlandet skal ha et elektivt sykehus for planlagte innleggelser og kirurgi (også døgndrift). Det siste er i tråd med Morten Lang-Ree sin opprinnelig anbefaling da han som SI-direktør i 2012 lanserte sitt forslag til ny sykehusstruktur. Han så ikke for seg et akuttsykehus nummer to.

Hva som skal legges utenfor hovedsykehuset, og hvor, blir selvfølgelig en stor diskusjon. Det ligger an til fortsatt dragkamp mellom byene i Innlandet.

Påfallende få har enn så lenge stått på barrikadene for at det nye innlandssykehuset skal bli så stort som mulig. Når Lofthus nå legger klare føringer for at Innlandet skal ha to akuttsykehus, vil det bety at mjøssykehuset blir mindre enn mange nok har sett for seg.

Dersom alt skulle vært samlet under samme tak, ville det blitt det nest største akuttsykehuset i Norge, etter Ahus, påpeker Lofthus. Det ønsker hun altså ikke. Argumenter for at hun i stedet vil fordele akuttfunksjoner i Innlandet mellom to sykehus er: Kortere reisevei for en del av pasientene, fleksibilitet i beredskapssituasjoner, mindre risiko for stordriftsulemper og muligheter for å avlaste hovedsykehuset.


I tillegg til dette sier HSØ altså at Innlandet skal ha et elektivt sykehus (planlagte innleggelser med døgndrift). Det henvises til Østfold som bygget nytt akuttsykehus på Kalnes og gjorde Moss til elektivt. Det sies at et skarpere skille mellom akutt og elektivt kan være en fordel, og argumenteres også med at gjenbruk av bygningsmasse gjør den totale investeringen mer realistisk.

Oppsummert. Vi skal i framtiden ha tre sykehus rundt Mjøsa, i stedet for fire. Hvorav to med akuttfunksjoner.

Når mjøssykehuset med torsdagens vedtak definitivt blir plassert ved mjøsbrua, stilner debatten om at dette skal ligge i en av mjøsbyene. Det blir selvsagt en runde på om Biri eller Moelv har den beste tomta. Men dette blir ikke den største diskusjonen. Elverum og Lillehammer har i spaltene allerede tinget på akuttsykehus nummer to. En fornyet bykamp.

Et spesialisert sykehusmiljø for planlagte innleggelser/kirurgi er selvsagt også attraktivt for en mjøsby. Og selvfølgelig er mange opptatt av hvilke to av dagens fire sykehus skal tømmes for spesialiserte funksjoner, slik Lofthus bestiller.

Her kan det bli region mot region. Spennende å se om den politiske referansegruppa til Sykehuset Innlandet framstår like harmonisk framover når hovedsykehuset nå er plassert på midten.

HSØ-direktør Lofthus påpeker at framtidig løsning må være balansert mellom øst og vest i det nye Innlandsfylket. Men Innlandet er delt i mer enn to. Hver region har egne interesser når funksjoner skal fordeles. For sykehus handler og liv og helse. I tillegg er helseforetaket Innlandets suverent største arbeidsplass.

Hvilke sykehus som skal ha hva, må avklares før detaljplanleggingen av Mjøssykehuset kan starte. Lofthus antyder at konseptfasen kan ta til i 2021.

Hvordan ligger Gjøvik an? Lofthus nevner sykehuset i et par sammenhenger i sin innstilling. Hun påpeker at bygningsmassen er den beste blant dagens fire akuttsykehus. Hun skriver også at det synes fornuftig å videreføre strålebehandling og kreftoppfølging på Gjøvik som følge av investeringer som er gjort her. Det ligger altså an til at Gjøvik skal ha en rolle i kreftbehandlingen i framtiden. Om dette er føringer for hvor det elektive tilbudet i Innlandet skal være, bekreftes ikke.

Kommentarer til denne saken