Sykehusledelsen: Freder ikke dagens fødetilbud i Innlandet

Ledelsen i Sykehuset Innlandet gir  ingen garanti for at dagens fødetilbud skal bestå fram til det nye Mjøssykehuset er klart til bruk. Heller ikke andre sykehustilbud blir fredet.