Sykehuset skal ansette sykepleier ved pasienthotellet i Gjøvik – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet skal ansette fagutviklingssykepleier i fast stilling ved kirurgisk avdeling post 3a og pasienthotellet i Gjøvik. Ved ØNH-avdelingen er del ledig vikariat for audiograf.