Sykehuset i Gjøvik har den nest eldste parken av medisinsk-teknisk utstyr i hele landet. Bare ved sykehuset i Levanger står det dårligere til. Det framgår av Riksrevisjonens nye rapport om helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr (MTU). Rapporten har mange interessante momenter. Blant annet at nær 80 prosent av MTU-investeringene i Innlandet i 2019 ble gjort på grunn av havari, ikke fordi det var en planlagt investering.

Sykehuset Innlandet er i rapporten sitert på at deler av MTU-parken er «svært gammel» og at økende alder fører til hyppigere driftsstans og økte kostnader til drift og vedlikehold.

Dette er ikke helt nytt for OAs lesere. I høst fortalte tillitsvalgte på sykehuset i Gjøvik om utstyr som bøtes med gaffa-tape, og en medisinsk-teknisk avdeling som har gått til det skritt å 3D-printe deler som ikke lenger er å oppdrive, fordi utstyret er utdatert. Mellom de fem akuttsykehusene i regionen knives det om hvem som står først i køa for nytt utstyr.

Riksrevisjonen har vurdert opplysningene ut fra gjeldende mål og hensikter; et likeverdig og forsvarlig tjenestetilbud ut til innbyggerne, en sykehusorganisasjon som bruker pengene sektoren får på beste måte, og spørsmålet om de klarer å følge opp den politiske målsettingen om at pengene skal vris mer fra personell over til utstyr. Altså å utnytte mulighetene i ny teknologi til potensielt mindre behov for arbeidskraft. Sykepleiermangelen er allerede i ferd med å gjøre seg gjeldende.

Det er å anta at det på MTU-siden har vært en betydelig utvikling de 12 siste årene, som i teknologien generelt. Riksrevisjonen kommer da også med generell kritikk av hvordan sykehussektoren forvalter denne siden av oppdraget.

Ikke mindre alvorlig er dette for tilbudet til pasientene. Gammelt og ustabilt utstyr kan føre til avlyste timer, økt ventetid, mer usikker diagnostisering, kanskje også større belastning enn nyere, mer presist utstyr påfører. Sykehuset Innlandet har nettopp vedtatt et nytt, usikkert og stramt budsjett, i påvente av avklaring om ny struktur.

Riksrevisjonens funn viser at noe snart må skje for å løfte sykehustilbudet i Innlandet.