Sykehuset opprettholder sommerstengt fødeavdeling – stenger Gjøvik i åtte uker

Koronaviruset endrer ikke på sommerstengingen av fødeavdelingen på sykehuset i Gjøvik.