Omstridt terapi tilbys av Sykehuset Innlandet

ALTERNATIV BEHANDLING: Bak denne døra på Gran behandles pasienter med TFT. Metoden beskrives nærmest som en mirakelkur av tilhengerne og som kvakksalveri av motstanderne. Ifølge Markedsrådet er det ikke lov å si at TFT har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser.FOTO: HÅVARD LUND

ALTERNATIV BEHANDLING: Bak denne døra på Gran behandles pasienter med TFT. Metoden beskrives nærmest som en mirakelkur av tilhengerne og som kvakksalveri av motstanderne. Ifølge Markedsrådet er det ikke lov å si at TFT har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser.FOTO: HÅVARD LUND

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Tankefelt-terapi er ikke anbefalt av Helsedirektoratet, effekten er ikke påvist ved forskning, og Markedsrådet har nedlagt forbud mot visse typer annonsering. Likevel er metoden i bruk ved Sykehuset Innlandet.

DEL

Sykehuset Innlandet har arrangert kurs i tankefeltterapi (TFT) og dekket utgifter til utdanning innen den omstridte behandlingen. Leger på Hadeland henviser til TFT-behandling. Tankefeltterapeutene forteller om strålende resultater i behandlingen, men TFT har i svært liten grad vært gjenstand for seriøs forskning. Kritikerne hevder TFT er humbug og kvakksalveri.

Hvem som helst kan utdanne seg til tankefeltterapeut. Grunnutdannelsen består av tre helgesamlinger, og kursdeltakerne oppfordres til å begynne å behandle pasienter allerede etter to kursdager. Utdannelsens første nivå koster 18.000 kroner. Ingen forkunnskaper innen helsefag er nødvendig. Prisen for en behandling hos en alternativterapeut ligger rundt 700 kroner.

Ikke anbefalt

Hos DPS Gjøvik avdeling Hadeland på Gran kan man få dekket TFT-behandlingen etter NAVs regler for refusjon. Dermed benyttes offentlige helsepenger til en behandling som ikke er blitt gjenstand for anerkjent forskning på effekt eller skadevirkninger.

Assisterende divisjonsdirektør Jørgen Brabrand i Sykehuset Innlandet var den som godkjente bruken av TFT i Sykehuset Innlandet. Behandlingen utføres av utdannet helsepersonell som har gått på kurs i TFT. Brabrand går ikke god for filosofien bak TFT, men flere behandlere i Sykehuset Innlandet stiller seg bak TFTs teorier om "tankefelt" og "energibaner".

I en e-post til avisen skriver Brabrand at så langt han kjenner til brukes TFT på DPS Gjøvik i hovedsak som et supplement til annen behandling.

Divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Sosial- og helsedirektoratet uttaler følgende til OA:

– Vi kan ikke se at det hittil er gjort gode nok studier som gir kunnskap om at denne behandlingsformen er virksom. Derfor kan vi ikke anbefale den. For oss er det viktig at all behandling er tilpasset pasientens behov og er kunnskapsbasert.

Revolusjon

Mats Uldal driver International School of TFT, og er den som har utdannet flest i landet innen TFT. Han omtaler metoden som "akupressur mot følelser".

– TFT er en total revolusjon av resultater vi kan forvente innen mentale lidelser og smertebehandling. Alle de som ikke er enig med oss, er de som ikke har gått på våre kurs. Man kan jo bare skjønne det man har lært.

På nettsiden wikipedia.com siteres grunnleggeren av TFT, Roger Callahan på at han kan kurere malaria på et kvarter. Står du inne for den påstanden?

– Det kan jeg ikke stå inne for, men jeg kjenner selv en prest som bruker TFT i Afrika og mener det kan behandles. Han oppfatter malaria som en elektrisk sykdom. Det kan virke som at det oppstår en form for kortslutning i det elektriske systemet i kroppen og at TFT kan bringe orden i "flyten i det elektriske systemer".

Uldal beskriver at kroppen har et "bioelektrisk system", og ber OA kontakte Björn Nordenström ved Karolinska Institutet i Stockholm som han hevder har bevist dette. Påstanden gjentas på nettsidene til flere tankefeltterapeuter.

Forsker

I Stockholm er det lite støtte å hente. Professor Nordenström døde i 2006. OA snakket med professor Peter Aspelin ved Karolinska Institutet.

– Det Nordenström gjorde var å sette elektrisk strøm mellom to punkter i en kreftsvulst for å behandle kreft, sier Aspelin.

– Det er jo så klart elektriske impulser i kroppen, men hans teorier kan ikke brukes som bevis for annen type terapi.

Psykiater og overlege Audun Irgens ved DPS Aust-Agder er i gang med et forskningsprosjekt om TFT. Studien skal sammenlikne effekten av TFT med effekten av kognitiv terapi for pasienter med angst. Han har selv brukt TFT, og er en av de første i landet med medisinsk bakgrunn som fikk opplæring i metoden. Han bekrefter at det omtrent ikke finnes forskning på området fra før.

Legemiddelindustri

Uldal hevder han har behandlet 5000 mennesker i sju land.

– Alt nytt blir angrepet av det bestående, sier han.

Uldal mener legemiddelindustrien indirekte hindrer forskning på TFT, fordi de ville tape millioner av dollar hvis metoden ble brukt i stor skala. Han mener det er samfunnets ansvar å forske på behandlingen

– Hvis noen er militant skeptiske, så skal jeg ta utfordringen på strak arm og stille opp for avisens lesere mot en tradisjonell behandler. Vi kan behandle 20 pasienter hver, men de får kanskje vridd det til å si at det er useriøst også.

I en veileder utgitt av Sosial- og helsedirektoratet heter det:

Behandlingstilbudet på DPS må være basert på tilgjengelig kunnskap om hva som er virksom behandling.

Artikkeltags