Gjøvik sykehus vil miste akuttfunksjonen

TILHENGERE: Gjøvik-legene Dag Frode Kjernlie (t.v.), Mathias Fjeldly, Lars Olav Fjose og Tore Dahlberg er tilhengere av et hovedsykehus. (Arkivbilde)

TILHENGERE: Gjøvik-legene Dag Frode Kjernlie (t.v.), Mathias Fjeldly, Lars Olav Fjose og Tore Dahlberg er tilhengere av et hovedsykehus. (Arkivbilde)

Artikkelen er over 2 år gammel

Det blir resultatet dersom anbefalingen til ledelsen i Sykehuset Innlandet vedtas

DEL

Ordfører Bjørn Iddberg er skuffet over innstillingen som i dag ble presentert. Han er misfornøyd med at tre-sykehusmodellen ikke skal utredes og an er ikke fornøyd med hva som sies om Gjøvik sykehus i framtida.

– Jeg synes det er synd det ikke anbefales en grundigere utredning av flere modeller, for eksempel tre-sykehusmodellen som kommunestyret i Gjøvik foreslå. Når det skal utredes ytterligere om etablering av et hovedsykehus, håper vi det blir skikkelig belyst, og at en lokalisering på vestsida av Mjøsa er med i det. Jeg er glad de ikke allerede nå peker ut en lokalisering, sier Iddberg.

Han synes for øvrig Andersgaard kom med en overraskelse helt på tampen av pressekonferansen.

Kritiske spørsmål

– Da sa hun at sykehusene i Gjøvik og Hamar vil miste døgnbehandlingen og akuttfunksjonen, mens sykehusene på Lillehammer og Elverum skal ha tilpassede akuttfunksjoner. Det må det stilles kritiske spørsmål ved. Det krever en særskilt begrunnelse. Gjøvik sykehus har størst befolkningsgrunnlag i Oppland, påpeker Iddberg.

SKUFFET: Ordfører Bjørn Iddberg er skuffet og kritisk til at Gjøvik sykehus vil miste akuttfunksjonen uansett hvor et hovedsykehus blir lagt. (Arkivbilde)

SKUFFET: Ordfører Bjørn Iddberg er skuffet og kritisk til at Gjøvik sykehus vil miste akuttfunksjonen uansett hvor et hovedsykehus blir lagt. (Arkivbilde)

Tilhengerne av et hovedsykehus jubler imidlertid i dag, da de er ett skritt nærmere å få gjennom et hovedsykehus.

– Jeg er fornøyd med innstillingen fra ledelsen i SI. Den viser at de har tatt hensyn til de nærmest entydige innspillene fra pasientorganisasjonene, og fra distriktene lengst unna Mjøsområdet. Et Mjøssykehus – ved Mjøsbrua – er framtidsrettet og vil sørge for likeverdighet, og det vil gi oss bedre muligheter til å ta opp nye og viktige behandlingsmetoder, sier avdelingssjef Dag Frode Kjernlie for luftambulansen.

– En gledens dag

Forslaget møter imidlertid også motstand, men Kjernlie tror at når den verste uroen, vil et hovedsykehus kunne virke samlende på fagmiljøene rundt Mjøsa.

– Det vil det være ved at vi får et felles og langsiktig mål å jobbe mot, men vi skal være klar over at etter styrevedtaket i neste uke skal saken behandles i Helse Sørøst, og det finnes sterke miljøer i Oslo som ikke ønsker dette spesielt velkommen. Disse miljøene ønsker heller et fortsatt splittet, fragmentert og svakt Innlandet, fordi ressursene da i større grad vil gå til dem i framtiden, og ikke til oss. Det bør spesielt våre Innlandspolitikere være klar over. Men uansett: dagen i dag er en gledens dag, ikke minst for framtidige pasienter, sier Kjernlie.

– Vil bygge Mjøssykehuset

Feil med Lillehammer

Overlege Øystein Stubhaug og mangeårig kritiker av hovedsykehus-forslaget sier han frykter for sengekapasiteten.

– Å bygge et sykehus med 600 senger for åtte milliarder kroner høres ikke gjennomførbart ut, og de siste byggeprosjektene viser at det blir mye uro og at det er dyrt å bygge. Jeg frykter at det blir et sykehus med kun 450 senger. Da blir det trangboddhet, blant annet på akuttmottaket og medisinsk avdeling. Da kan vi begynne å snakke hva som egentlig er best for pasientene. Det er småfagene som blir fornøyde for de trenger lite plass, sier Stubhaug.

KRITIKER: Overlege Øystin Stubhaug ved Gjøvik sykehus er skeptisk til om et hoevdsykehus er til pasientens beste. (Arkivbilde)

KRITIKER: Overlege Øystin Stubhaug ved Gjøvik sykehus er skeptisk til om et hoevdsykehus er til pasientens beste. (Arkivbilde) Foto:

I likhet med Iddberg er han kritisk til utpekingen av Lillehammer og Elverum som sykehus med tilpassede akuttfunksjoner. Stubhaug lurer på hva som menes med tilpassede akuttfunksjoner, men han frykter også at det til slutt kan hende med en to-sykehusmodell i Innlandet.

– Hvis Sykehuset Innlandet innretter driften ved sykehusene etter dette forslaget før hovedsykehuset bygges, og ender opp med ikke å bygge det, har de valgt feil lokalisering for sykehusene. Hvis Oppland skal ha ett sykehus, er Lillehammer feil plassering, sier Stubhaug.

Stubhaug mener for øvrig at mange indremedisinske pasienter ikke vil få plass og at tilpassede akuttfunksjoner ikke anbefales faglig. Dessuten mener han at forslaget vil kreve mer personell, noe Sykehuset Innlandet ikke har råd til.

– SI har lyttet

Stortingsrepresentant Ivar Odnes (Sp) er tilfreds med at Sykehuset Innlandet har tatt til seg politiske krav.

– Jeg har fulgt denne saken nesten siden starten. Jeg synes Sykehuset Innlandet på mange måter har tatt til seg signalene vi har gitt underveis, blant annet ved å legge stor vekt på desentraliserte tjenester, sier den nyvalgte stortingsrepresentanten Ivar Odnes.

– Var det overraskende for deg at SI-direktøren peker på fortsatt døgnaktivitet ved Lillehammer og Elverum?

– Nei, vi har jo bedt å få vite noe mer om hva skal kan ligge igjen ved eksisterende sykehusbygg, og nå svarer de ut mer på det. Så tenker jeg at kommunene nå må kjenne sin besøkelsestid også. Hvordan kan vi i fellesskap med Sykehuset Innlandet utvikle våre tjenester. Det ligger i kortene at kommunene skal ta over mer helsetjenester. Betyr det at vi skal fortsette hver for oss, eller skal gå sammen om å utvikle tjenestene.

– Gjøvik sykehus har det største nedslagsfeltet med tanke på innbyggere. Gjør du deg noen tanker om det, når Lillehammer og Elverum utpekes til å få ekstra tjenester ut over poliklinikk og dagbehandling?

– Jeg hørte ikke så tydelig hva direktøren sa om Gjøvik eller Reinsvoll spesifikt. Men et spørsmål oppe i dette er hovedsykehuset skal havne. Det kan jo bli på Biri i Gjøvik kommune. Så her bør jo også Gjøvik kjenne sin besøkelsestid. De kan også være med å påvirke bruken av dagens sykehus, sier Odnes.

Artikkeltags