[Østlendingen] Rett før jul ble det kjent at Astrid Bugge Mjærum hadde sagt opp jobben som viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet for å gå tilbake til jobben som kommunikasjonsdirektør i Skattedirektoratet i Oslo.

Bugge Mjærum var ansatt i Sykehuset Innlandet som kommunikasjonsdirektør og senere viseadministrerende direktør.

I forbindelse med at Bugge Mjærum sluttet 1. mars opplyste administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard at direktøren for medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen, nå er fast stedfortreder for administrerende direktør. Det innebar at stillingen som viseadministrerende direktør ble strøket.

I stedet skulle det ansettes ny kommunikasjonsdirektør, en jobb som nå er utlyst med søknadsfrist 20. august.

Sykehuset Innlandet er på jakt etter en person med høgskole- eller universitetsutdanning på minimum bachelornivå, gjerne mastergrad og relevant faglig bakgrunn og erfaring fra større virksomhet.
Kommunikasjonsdirektøren inngår i administrerende direktørs ledergruppe.

Frank Roar Byenstuen, tidligere nyhetsredaktør i Hamar Arbeiderblad, er konstituert som kommunikasjonsdirektør fram til 1. september år. Konstituert kommunikasjonsdirektør har rundt 1,1 millioner kroner i årslønn.