Gå til sidens hovedinnhold

Sykehuset Innlandet – følger styremedlemmene med?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har nå fått presentert i media de store kuttene som Sykehuset Innlandet HF må ta de kommende år for å få midler til Mjøssykehuset. Ferden mot en økonomisk krise i foretaket som vil ramme pasientene fortsetter. Det er grunn til å spørre seg om styremedlemmene setter seg inn i det som den administrative ledelsen presenterer.

La oss gå tilbake til styremøtet den 4. mai da det skulle tas en beslutning om lokalisering av Mjøssykehuset, akuttsykehuset og det elektive sykehuset. I saksframlegget fra administrerende direktør Alice Beate Andersgaard («Viderutvikling av Sykehuset Innlandet HF – konkretisering av framtidig målbilde» på 42 sider) framkommer det en rekke oppsiktsvekkende opplysninger og vurderinger der veldig mange ender opp med en anbefaling – dette må undersøkes nøyere i konseptfasen.

Særskilt to opplysninger er viktige. For det første så omtales framtidig salg av det som blir overflødig bygningsmasse etter hvert. Det påpekes at det er gjort en vurdering av salgspris og at den vil ligge under bokført verdi. Ingen styremedlemmer synes å ha reagert på dette, men det er dramatisk for det betyr at når overflødige eiendommer slik som alt på Reinsvoll og Gjøvik, så vil man selge med tap. Da oppstår det et regnskapsmessig underskudd. Dette er jo dramatisk.

For det andre kommer opplysningen om at ikke-bygningsnære IKT-investeringer vil beløpe seg til 700 millioner som skal nedbetales over 8 år. Det kommenteres ikke om det er opplærings- og innføringskostnader knyttet til en så stor investering, det vil være relativt oppsiktsvekkende hvis det ikke er det. Igjen altså en dramatisk kostnad for det årlige regnskapet. Igjen ingen reaksjon. Styret synes å akseptere administrerende direktørs forsikringer i saksframlegget om at målbildet Mjøssykehuset er bærekraftig. Men disse kostnadene er ikke omtalt i bærekraftsrapporten HSØ la fram i desember 2020.

«Bærekraftig» synes å gå i sløyfe i saksframlegg uten en reell forankring i en helhet. Bare disse to opplysningene burde føre til at man satte en fot i bakken og ba om nye bærekraftsvurderinger. Det må snart komme på bordet for faktum er at det ikke finnes en samlet oversikt over kostnadene ved alt HSØ har sagt skal gjennomføres av planlagte tiltak i Innlandet. Men ikke vær engstelig – vi kommer straks med en samlet oversikt.

Kommentarer til denne saken