Sykehuset Innlandet er forberedt på korona-pasienter: Planlegger pasientflyt mellom sykehusene

– Vi er forberedt på en situasjon der mange pasienter smittet av koronavirus kan ha behov for sykehusinnleggelse, sier fagdirektør Ellen Henriette Pettersen ved Sykehuset Innlandet.