Sykehuset i Gjøvik skal ha inn tre nye sykepleiere – her er søkerlista

Sykehuset Innlandet HF har tre ledige sykepleierstillinger ved kirurgiske poster ved sykehuset i Gjøvik. Det er 15 søkere – 14 kvinner og 1 mann – til stillingene.