Sykehusdirektøren om kutt: – Vil påvirke pasienttilbudet, men vi gjør avbøtende tiltak

– Vi må redusere kostnader. Det vil påvirke tilbudet vårt, men vi tilstreber å opprettholde et godt faglig tilbud, sier Kari Mette Vika.