Det er noe som har forundret en møring i debatten omkring sykehusstrukturen. Folk som er mot Mjøssykehuset rakker ned på Moelv som sted. Noen omtaler det som en rasteplass, en rundkjøring, en mikroby, et sted langt ute på et jorde og skulle du komme dit en gang så kan du knipe sammen øynene, når du åpner dem igjen har du passert Moelv. Moelv har absolutt ingenting som skulle tilsi at den grenda skal ha et hovedsykehus, skriver en hamarsing. Noen tilhengere av 0+ på Hamar er ikke snaue i sin kritikk av meg: «Dersom Mr bygdehøvding Kornes anser Moelv som noe som en urban utmark så anbefales en tur til mentalinstitusjon.»

Kanskje finnes det et Ringsakerkompleks? Folketallet i Moelv er kanskje ikke så veldig stort, men størrelsen er vel omtrent som Brønnøysund og Risør. Og stedet har en lang historie. Faktisk helt fra steinalderen. Håkon Håkonsen bygde Mjøskastellet. Det har bodd folk her i over 4.000 år.

I debatten omkring Mjøssykehuset har noen vektlagt folketallsutviklingen, men velger å ikke nevne alt om slike prognoser: «Det knytter seg mange usikkerhetsfaktorer til framskriving av folketall. Den største usikkerheten er knyttet til de demografiske forutsetningene om framtidig fruktbarhet, dødelighet, innenlandsk flytting og inn- og utvandring. Framtidig inn- og utvandring er meget usikker, men også fruktbarheten, dødeligheten og flytteatferden kan ende opp svært forskjellig fra det som er forutsatt. « Så var ikke dette en fasit likevel.

På oppløpssida for avgjørelsen om sykehusstruktur kommer rådgiver Roy Heine Olsen og kommunedirektør Kristian Trengereid, som representanter for Elverum kommune, med et brev til Helse sør-øst: «Stordriftsulempene ved sentralisering av sykehusfunksjonene i et nytt Mjøssykehus i Moelv er underkommunisert. Rekrutteringsutfordringene til Mjøssykehuset i Moelv, et av de største sykehusene i landet lokalisert på et sted uten noe etablert sykehusmiljø, kan bli betydelige.»

I 2020 uttalte Roy Heine Olsen til Østlendingen at beslutningen om å bygge nytt spesialistsykehus for somatikk og psykiatri ved Mjøsbrua var tatt og ikke kommer til å bli gjort om. I forbindelse med en konsulentrapport som anbefalte Mjøssykehuset plassert i Brumunddal skrev Heine Olsen til meg: «Mange av oss som har flyttet til Innlandet har nettopp gjort det for å gi barn og barnebarn en trygg og god oppvekst utenfor de store byene» og «Skjønner ikke hvorfor rapporten til de grader snakker ned Moelv. Med kort vei til de tre største byene og til Sjusjøen, skulle en tro at det er en lokasjon som har bedre rekrutteringsmuligheter enn Brumunddal.» Jeg skjønner ikke hvorfor Heine Olsen har snudd.