Gå til sidens hovedinnhold

Sykehusdebatten ble avlyst av Google-kræsj

Politikere, leger og redaktører skulle møttes i dag til digital sykehusdebatt i OA-podden spesial. Men så gikk Google ned.

Den heldigitale debatten var rigget for gjennomføring på Google-plattformer som ble rammet av den globale feilen, og måtte av praktiske gjennomføringshensyn derfor utsettes. OA forsøker å samle deltakerne på nytt ved en senere anledning.

For fredag kom endelig anbefalingene fra prosjektgruppa som har utredet ny sykehusstruktur i Innlandet. Der foreslås Mjøssykehuset plassert i Brumunddal. Lillehammer sykehus foreslås videreført som et andre akuttsykehus, og Gjøvik sykehus som et såkalt elektivt sykehus for planlagte og polikliniske behandlinger, med rundt 30 plasser. Elverum sykehus foreslås nedlagt, men får luftambulansebasen.

Reinsvoll og Sanderud sykehus foreslås avviklet, mens det fra før er klart at Tynset sykehus videreføres. Det anbefales at Hadeland spesialistsenter utvikles til et lokalmedisinsk senter (LMS), og at de eksisterende LMS-ene i Valdres og Nord-Gudbrandsdal videreutvikles.

Stor skuffelse

Forslaget har skapt sterke reaksjoner. Særlig er de politiske reaksjonene sterke på at Mjøssykehuset plasseres i Brumunddal, og ikke ved Mjøsbrua, som det var politisk støtte for.

I Vestoppland er det også stor skuffelse over at Lillehammer etter en «samlet vurdering» foretrekkes som akuttsykehus framfor Gjøvik. På Hadeland og i Valdres frykter ordførere mange innbyggere heller vil søke seg til sykehus i Oslo og på Ringerike. De politiske reaksjonene er såvidt sterke at det er frykt for hvordan dette vil påvirke framtida i Innlandet som fylke.

Helse sør-øst ønsker ikke delta i debatten

I OA-podden spesial skulle vi i dag møtt både fylkesordfører Even Aleksander Hagen og Hamar-ordfører Einar Busterud. Dertil varaordfører Anne Bjertnæs fra Gjøvik, og ordførerne Randi Eek Thorsen og Linda Mæhlum Robøle fra Gran og Etnedal.

Verken Helse sør-øst eller Sykehuset Innlandet ønsker å stille til debattmøte og informere om saken, men fra sykehuset på Gjøvik var seksjonsoverlege Kjetil Weyde fra Kreftenheten, og professor og ansatterepresentant Øistein Hovde i Sykehuset Innlandets styre.

Fra Elverum var ansvarlig redaktør Truls Sylvarnes i Østlendingen klar og fra Lillehammer Kathrine Lunde Solbraa, som er kommentator i GD.

OA kommer tilbake med nytt tidspunkt for debatt.

Kommentarer til denne saken