Sykefraværet krever full gjennomgang i Gjøvik

Torvild Sveen

Torvild Sveen Foto:

Av
DEL

Meninger

Hva hadde skjedd i en privat bedrift med over 3 000 ansatte dersom sjukefraværet hadde vært på 12,2 prosent? Hva hadde styret i en slik bedrift gjort? Jo, de hadde ikke latt det fortsette – og de hadde satt inn kreftene på å finne ut hva er årsaken til at man har havnet i en slik situasjon. Deretter ville det blitt utarbeidet en konkret handlingsplan for hvordan en skulle få de ansatte og bedriften på beina igjen.

Det er ingen av de ansatte som kan lastes for sjukefraværet. Men når sjukefraværet øker som det har gjort i Gjøvik kommune, mener vi i Senterpartiet at vi nå tåle å se på egen organisasjon. Har vi de rette personene til å lede arbeidet i avdelingene? Gir lederne den oppfølging de sjukmeldte har krav på? Ifølge avisen sier rådmannen at det trengs flere ledere. Men trengs det også mer ledelse av de lederne vi allerede har? Ledelse er et fag, og arbeidsorganisering og oppfølging av ansatte er et ledelsesansvar. Når over 350 personer er borte hver eneste dag, skaper det utfordringer for den daglige drift. Tilkalling av vikarer, noen ganger også vikar for vikaren, innleiekostnader og mer stress for den enkelte som er på jobb er resultatet. Som igjen fører til større press og høyere sjukefravær. Det er prisverdig at vår lokalavis har fokusert på sykefraværet og de innlegg som har fulgt opp temaet.

Ingen av oss kan sitte rolig å se på en slik utvikling. Vi har fått orienteringer i personalpolitisk utvalg om situasjonen, men vi har nå skjønt at også på dette området må det inn mer politikk enn det som utøves i dag. Personalpolitisk utvalg, som er identisk med det formannskapet vi har i Gjøvik, har ikke gått inn i dybden i de utfordringene som kommunen baler med, og det må også vi kunne ta noe sjølkritikk på. Når vi møtes har det som oftest vært orienteringer og presentasjoner av arbeidsrelaterte ting, men det er først nå de siste par månedene at rådmannen har varslet om den urovekkende situasjonen. Men heller ikke det fagligpolitiske samarbeidet som er på plass mellom den sittende posisjon og fagforeningene har gitt noe resultat i mindre sjukefravær.

For oss i Senterpartiet kunne vi gjerne sett flere tillitsvalgte inn på møtene våre – der vi også får møtt de som arbeider med skoa på og som kan fortelle om hverdagen de har. Jeg er ikke sikker på at svaret er en leder eller mellomleder til. Kanskje er det rett og slett flere som har skoa på og tar tak som hadde vært det viktigste å få på plass? Det er med bakgrunn i det at vi i Gjøvik Sp har foreslått flere stillinger, både innenfor sjukehjem, hjemmetjenesten og rus og psykiatritjenesten, i våre alternative budsjetter som er lagt fram.

Det som likevel er den store utfordringen nå, er at også andre sektorer og avdelinger i kommunen sliter med høyt sykefravær. En gjennomgang av hele vår organisasjon er derfor påkrevet for å finne ut hva vi sammen kan gjøre for å få ned fraværet og få folk tilbake i jobb.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags