Gå til sidens hovedinnhold

Sviket

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg kaller det et enormt svik det flertallet i kommunestyret i Gjøvik vedtok før helgen. Det å gå for nedleggelse av både Gjøvik sykehus og Reinsvoll sykehus for å støtte et hovedsykehus ved Moelv. I dette momanget blir resultatet også at sykehuset på Lillehammer forsvinner, inkludert Granheim og Kringsjåtunet. Med et slikt vedtak forsvinner flere tusen arbeidsplasser bort fra distriktet, med de ringvirkninger dette medfører. Hvilken forklaring skal dere gi til de som nå ligger an til å miste jobben sin?

For det er en illusjon å tro at alle blir «tilbudt» arbeid ved det såkalte hovedsykehuset.

Det er signalisert at det blir færre sengeplasser (opptil 200) enn det vi har til sammen i dag, og det tilsier vel da at antall ansatte reduseres. Det er vel heller ikke bestemt ennå hvilke funksjoner som skal være i verken hovedsykehuset, det andre akuttsykehuset eller det elektive.

Ved dette vedtaket om å gå for ett hovedsykehus og legge ned nevnte sykehus, da vil dere også påføre kommunen enorme ekstrakostnader i fremtiden. For det ligger i kortene at ved et hovedsykehus så skal kommunene overta 20 prosent av dagens og fremtidens pasienter. For de skal ikke inn til noe hovedsykehus. De skal behandles/ tas hånd om av den enkelte kommune. Har ikke sett noe sted at det følger noen penger sentralt fra til disse 20 prosentene. Ergo må det dekkes opp over den allerede trange kommuneøkonomien. Da vil det få konsekvenser for alle kommunale tjenester. Helse, skole, eldreomsorg og så videre.

Når vi også tar i betraktning kostnadene ved bygging av dette hovedsykehuset, og de låne/rentekostnadene det innebærer, så vil hovedsykehuset slite i mange år. De skal som sagt betale dette over den ordinære driften. Dette vil igjen medføre at det blir et dårligere pasienttilbud, da hovedsykehuset må redusere tilbudene for å kunne dekke opp for lånekostnadene. Det er også i planene ekstra kostnader til akutt 2 og det elektive, samt lokalmedisinske sentre. Det finnes ikke penger til alt dette. Da tror jeg at belastningen, eller trykket på kommunene blir enda større. Og med de ekstra kostnadene det medfører.

Hvordan Gjøvik kommune skal skaffe penger til dette, det blir interessant å høre. For det har dere glatt unnlatt å si noe om.

Jeg tror heller ikke at Gjøvikkommune sitt forbehold om lokasjonen av hovedsykehus og kommunens støtte, har noe innvirkning på beslutningstakerne. For dere har sagt at dere er villige til å legge ned disse to sykehusene. Selv om hovedsykehuset nå kommer i Brumunddal eller Hamar, så tror jeg ikke deres forbehold har stor verdi.

Da dere ikke tar hensyn til det store flertall som er mot bygging av hovedsykehus, så har ikke vi velgere mange valgene. Vi kan i første omgang vise vår misnøye til høsten og stemme på de partiene som er mot denne galskapen. Så får vi om to år stemme ut de som nå sitter i kommunestyret og er for denne nedleggelsen.

Kommentarer til denne saken