Svenske tilstander er først og fremst en utvikling med høy ikke-vestlig innvandring over mange år som fører til store integreringsproblemer hvor parallellsamfunn og kriminalitet får vokse fram. Altfor mange ikke-vestlige innvandrere står utenfor arbeidslivet, er overrepresentert som mottakere av sosiale ytelser og i kriminalitetsstatistikken, også i vår region, men svenske tilstander er det ikke i Hamar nå.

Svenske tilstander er også når innvandringskritiske politikere knebles og den vanskelige debatten om utfordringer med integrering ties i hjel. Heller enn å ta tak i utfordringene høy ikke-vestlig innvandring har dratt med seg, har også radikale, venstrevridde lokalpolitikere på Hedmarken engasjert seg aktiv for å drepe debatten med personangrep og angrep på ordskiftets form.

Forrige store migrasjonsbølge traff landet vårt i 2015, etter at Jonas Gahr Støre ville sette grensene på vidt gap og inviterte 10.000 migranter til Norge. Migrantstrømmen til Europa er igjen rekordstor og nye migranter banker på våre dører i sin jakt på lykken.

FrP har alltid vært en tydelig og advarende stemme i innvandringspolitikken. Vi tør der andre tier. Derfor har utviklingen i Norge så langt har vært en annen enn i Sverige. FrP er det eneste alternativet som også i fortsettelsen vil sikre en streng, rettferdig og ansvarlig innvandringspolitikk, uten naive og politisk korrekte filtre.

Så lenge dagens asylsystem får bestå, vil presset mot Europa bestå. Det er grunn til å frykte at en fortsatt innvandring av asylsøkere, av bare tilnærmet det omfang som man har hatt de senere år, vil føre til alvorlige motsetninger og verdikonflikter mellom folkegrupper i Norge på sikt.

FrP vil endre dagens asylsystem slik at det blir umulig å få opphold i Norge gjennom å komme til grensa som asylsøkere. Med dette og flere andre tiltak, vil vi stoppe asylstrømmen til Norge. Vi vil samtidig bruke en større del av bistandsbudsjettet på humanitært arbeid i nærområdene til krig og katastrofe, migrasjonsforebyggende tiltak og drift av asylsentre i trygge tredjeland. På denne måten vil vi bruke de store pengene på nærområdene, istedenfor å dele ut gullbilletter til noen få som har ressurser til å komme seg til Norge.

Løsninger vi for få år siden var alene om, har blitt gjeldende politikk og er i dag en selvfølge for vellykket integrering. Vi fortsetter å ta kampen for en streng og ansvarlig innvandrings- og integreringspolitikk. Vi lar oss ikke kneble!