Sveen presiserer om skattekontorer

Ordfører Torvild Sveen (SP) presiserer at Gjøvik får flere, ikke færre stillinger i forbindelse med skatteoppkrevings-reformen. For Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land og Søndre Land er det 16,5 årsverk som benyttes til denne funksjonen i 2018. Dette skal bli til 13 stillinger som en følge av forslaget i statsbudsjettet. I Gjøvik blir det dermed flere stillinger, men for Gjøvikregionen som helhet er det foreslått totalt færre stillinger når de kommunale stillingene samles i Skatteetaten.

Artikkeltags