Sveen: – Gjøvik er det klart beste alternativet for et akuttsykehus

Gjøvik er best. Faglig, i forhold befolkningsgrunnlaget, har allerede strålingsenheten og Gjøvik har mye bedre bygg enn sykehusene på Lillehammer og Hamar. Det mener ordfører Torvild Sveen i Gjøvik.