Ser vi på hvem som i dag kan ikle seg ordførerkjedet i de 12 kommunene i Vestoppland ser vi at de aller fleste måtte inngå avtaler med ulike partier for å oppnå sin posisjon. Og et interessant trekk er at det langt fra er de samme partiene som samarbeider i de ulike kommunene, og det er i hvert fall ikke styrt på noe vis fra moderpartiene og sentrale ledere.

I Gjøvik fant Senterpartiet sine venner i Høyre, Frp, Venstre og KrF slik at Torvild Sveen (Sp) kunne bli ordfører og Anne Bjertnæs (Høyre) ble varaordfører. Nå har vel Ap allerede signalisert at de ikke vil samarbeide med Sp etter valget. Betyr det at varaordfører Anne Bjertnæs rykker opp? Høyre har signalisert at de vil kreve ordførerposten om de blir større enn Sp og om de nåværende samarbeidspartnere får flertall på ny.

I Østre Toten gikk man etter valget i 2019 en tid og lurte på hvem Venstre ville foretrekke som ordfører av Bror Helgestad (Sp) og Guri Bråthen (Ap). De valgte Bror som dermed sendte Guri tilbake til omsorgstjenesten i kommunen. Hva som nå vil skje er faktisk helt uvisst.

I Vestre Toten opplevde vi en valgthriller uten like i 2019. Ei stemme til Venstre og Senterpartiets Arild Ødegaard ville trolig blitt ordfører. Men uten den stemmen ble det MDG som havnet på vippen og de valgte Stian Olafsen Ap som ordfører. Hvordan årets valg ender, og hvem som vil leke med hvem er svært uvisst.

I Søndre Land kom det ikke som noen stor overraskelse at Anne Hagenborg (Ap) og Mona Tønnesland (Sp) raskt fant at de godt kunne samarbeide om å styre kommunen de neste fire årene. Men om begge disse partiene følger landstrendene og går tilbake kan andre partier kreve innflytelse.

I Nordre Land mente Bygdelista at de ble lurt av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som inngikk et samarbeid som på ny ga ordførerstolen til Ola Tore Dokken, mens Linn T. Sunne ble varaordfører. Størst spenning her er vel om hvem av disse to partiene som blir størst og i så fall vil kreve posten som ordfører.

At enkeltpersoner kan få betydning for valgresultatet tror vi valget i Vang i 2019 var et bevis på. Her fikk Arbeiderpartiets Vidar Eltun hele 53 prosents oppslutning. Dermed ble det også varaordførerposisjon til Aps Marta Bjørnøy Lalim. Har Eltun skikket seg vel i fire år tror vi han på ny kan bli ordfører.

I så vel Øystre som Vestre Slidre ble det full pott til Senterpartiet med over 50 prosents oppslutning i begge kommunene. Det ga partiet begge ordførerne og begge varaordførerne. Odd Erik Holden/Arnfinn Beito i Øystre og Haldor Ødegård/Gerd Nanti Vika Helle i Vestre. Hvordan Senterpartiets fall på meningsmålingene til dette valget vil slå ut for de to Slidre kommunene vil være et spenningsmoment.

Haldor Ødegård har i tillegg fått en sterk utfordrer i Eivind Brenna som var ordfører i fire perioder for Bygdelista, sist i perioden 2015–19. Senterpartiets nedtur kan også få betydning i Nord- og Sør-Aurdal hvor partiet har hatt ordførerkjedet de siste fire åra med Marit Hougsrud i Nord-Aurdal og Knut Arne Fjelltun i Sør-Aurdal.

I Gran var det kun idyll rett etter valget i 2019 da Ap og Sp fant hverandre. Det ga kommunen Randi Eek Thorsen som ordfører og Pål-Arne Oulie som varaordfører. Men idyllen sprakk og det har i tillegg vært mye uro internt i Senterpartiet, samt til dels et dårlig klima i kommunestyret.

Randi har valgt å avslutte sin karriere som lokalpolitiker, Pål-Arne er puttet langt ned på lista til Senterpartiet, så valget og samtalene i etterkant blir spennende å følge.

Les også

Slik følger du valgdagen med OA

Hvem som overtar ordførerkjedet etter Aud Hove i Innlandet er svært usikkert. Ved forrige fylkestingsvalg ble Arbeiderpartiets Even Aleksander Hagen valg som fylkesordfører. Han hadde fire år bak seg som fylkesordfører i Oppland. Men da han ble utnevnt til statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet rykket Senterpartiets Aud Hove opp fra sin posisjon som fylkesvaraordfører.

Hun er også kandidat ved årets fylkestingsvalg i Innlandet. Hun er en meget erfaren politiker og selvsagt en sterk kandidat til å fortsette i jobben, men med de fallende målingene for Senterpartiet kan hun faktisk oppleve at Senterpartiet får færre velgere bak seg enn Høyre.

Vi er rimelig sikre på att Arbeiderpartiet nok en gang blir største partiet i Innlandet. I Oppland har Ap hatt sju av de åtte fylkesordførerne, mens det på hedmarksiden var fire fra Ap før Senterpartiet hadde de tre siste.

Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat er Thomas Breen, opprinnelig fra Folldal, nå bosatt på Hamar. Også han er en meget erfaren politiker med blant annet to perioder bak seg på Stortinget.

Så uansett hvem av de tre, for vi er rimelig sikre på et det blir en av dem, som blir ny fylkesordfører er usikkert, men det meste taler vel for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir de første til å snakke sammen.

Så blir det et spørsmål om de trenger å ha med seg nok en parti for å få flertall.