Gå til sidens hovedinnhold

Svaret er selvsagt ikke å justere ned ambisjonene

oa mener

I fjor satte Helse sør-øst et mål om gjennomsnittlig ventetid på 37 dagers fra henvisning til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien. I dag er ventetida i Sykehuset Innlandet i snitt 63 dager. Ved BUP Gjøvik er ventetida for de ikke mest alvorlige henvendelsene på 95 dager, opplyser rådgiver og overlege Bjørg Antonsen i BUP Innlandet.

Differansen mellom ønskemålet og virkeligheten reiser noen spørsmål. Først og fremst om de besluttende styrer er realitetsorientert?

Det må være et forklaringsproblem hvordan man har satt kursen ut fra et mål om en drøy måned i kø, mens realiteten er at de som tilfeldigvis sokner til BUP Gjøvik må vente 95 dager – i gjennomsnitt? Et av spørsmålene som melder seg er om ressurssituasjonen er tilpasset ønskemålet eller virkeligheten. BUP har vært et prioritert område i flere år, og et hovedtema i denne prioriteringen har vært å korte ned den gjennomsnittlige ventetida for de henviste. I Sykehuset Innlandet er situasjonen likevel at gjennomsnittlig ventetid er den samme i dag som i 2018.

Les også

Unge i Innlandet med behov for psykisk helsehjelp må vente to måneder for å få hjelp

Derfor var en revisjon på gang ved BUP Gjøvik, Lillehammer og Hamar da pandemien brøt ut. Gjennomgangen skulle si noe om Sykehuset Innlandet hadde prosesser og systemer for å faktisk nå de målene som er satt.

Revisjonen oppsummerer på snirklete vis at de fant flere punkter å sette fingeren på. Ikke alt har med ressurser å gjøre. Det handler både om upresise henvisninger fra fastlegene og om gjennomføring av rutiner. Men ett funn er at planleggingen av pasientforløpet i poliklinikkene tar utgangspunkt i tilgjengelig bemanning og kompetanse, ikke i behovet pasientene til enhver tid har. Kartet stemmer altså ikke med terrenget. Dette påpeker revisjonen selvsagt er en forutsetning for at pasientene får den helsehjelpen de har krav på.

Les også

Det skal være lov å gå til helvete

BUP er ikke nødvendigvis svaret for alle. Men når det tross alt er til dette tilbudet de unge henvises, må dette skaleres etter behovet. Det må være styrenes oppgave å ta kvalitative grep når ventetida er så langt bak målet. Svaret er selvsagt ikke å justere ned ambisjonene.

Kommentarer til denne saken