Svaret er nei. Det blir ikke billigere å bygge Mjøssykehuset i to etapper, og det er heller ingen andre åpenbare fordeler ved å gjøre det. Dette er konklusjonene i tilleggsutredningene Helse- og omsorgsministeren ba om før hun vil ta den endelige beslutningen om retningsvalget for sykehustilbudet i Innlandet. Kan vi nå få et vedtak, vær så snill?

Gjennom alle disse årene er det produsert flere tusen sider analyser, prognoser, og høringer. Likevel går diskusjonen i de samme sporene hver eneste gang, i hvert eneste forum den er oppe. Med tilleggsutredningene på bordet, skal saken nå atter gjennom den samme kverna. Politisk referansegruppe var denne uka. Neste uke er det styret i Sykehuset Innlandet, så Helse Sør-Øst – og dernest nytt forsøk på å få en endelig bekreftelse i statsrådens foretaksmøte.

Det underlige er, at uansett hvor mye behov, analyser, ansatte, brukerorganisasjoner, politikk og generell utvikling peker i samme retning, mener de samme aktørene i all hovedsak det samme som de gjorde også lenge før de seneste utredningene. Det er bare å gå tilbake, lese referatene eller se opptakene fra alle disse årene med møter, og sjekke om du finner noen i disse forumene si de har skiftet mening etter den og den utredningen. Med mulig unntak av SI-styrets nestleder Torbjørn Almlid, som selv ledet prosessen for å få større samling i foretaket da han satt som direktør, men som i dag har sagt han vil trekke seg hvis statsråden beslutter noe annet enn nytt sykehus nærmest mulig Hamar.

Det er en ærlig sak å kjempe for det man tror på. Men før eller senere må noen skjære gjennom og si at denne kampen er over. Solberg-regjeringen gjorde et forsøk. Men Vedums valgkampløfter førte til at Støre-regjeringen åpnet for enda en ekstrarunde, selv om statsministeren på sin side er helt klar på hva han mener. Det kan vanskelig sies annet enn at svarene fra utredningene og flertall i høringene senere, har forsterket valget av Mjøssykehus-modellen som framtidas mål.

Imens er sykehusene i Innlandet nå faktisk der at de begynner å forberede faglig og økonomisk ønsket samling i «blinde», uten å vite verken hvem, hva eller hvor. Og sist uke forstørret Helsepersonellkommisjonen SIs problem til nasjonalt nivå, hvorpå de foreslo at vi må se på alternativer for sammenslåinger innenfor sykehusstrukturen i hele Norge.

Nå er det dags for å få blåst av denne ekstraomgangen og vedta et framtidig mål for Innlandet spesialhelsetjeneste. For det er jo egentlig først når vedtaket er bekreftet den virkelige kampen starter. Og den kommer til å bli beintøff. Det vil stenges dører, det vil bli endringer for ansatte og ulemper for pasienter. Alt mens Innlandet både må stå samlet og skaffe seg mektige allierte for å få finansielt rom til alt som faktisk ligger i den valgte modellen. For ikke å glemme alt som vitterlig ikke ligger i modellen, dersom avgjørelsen skulle falle på Sanderud-løsningen.

Dette i ei tid der mange erfaringsbasert frykter at Oslo-utbyggingen vil ese ut over sine rammer, mens AS Norge og rikspolitikerne egentlig har økende behov for å bremse pengebruken.

Utfordringene venter i lang kø utenfor den trygge ringen av denne to tiår lange fasen hvor vi fortsatt leker med ideer og alternativer. Men utfordringene går ingen steder, uansett hvor lenge vi holder på. Før eller senere må prosjektet ut av styrerommene og møte virkeligheten.

Den tida er nå.