Har du planer om å bygge et hobbyrom i garasjen eller uthuset? Kanskje gjøre om uthuset til et bakstehus eller prøve å brygge øl? Har du planer om å bygge en garasje eller uthus? Da må du påvirke politikerne nå!

19. juni skal kommunestyret i Østre Toten revidere kommuneplanen og der er det lagt sterke begrensninger på hva du kan gjøre på egen eiendom. Ny plan sier at du kan maks ha 70 kvadratmeter med uthus/anneks/garasje på eiendommen. Da teller alle bygninger du allerede har også: søppelskur, dukkehus, lite uthus eller garasje.

Visste du at det også ikke er lov å ha vann inn i uthus/anneks/garasje? Eller at fra 19. juni må alle anneks inneholde soverom?

Flertallet i kommunestyret ønsker disse endringene velkommen. Jeg mener at på Toten har vi plass til å bygge eiendommene vi selv ønsker. For den nye planen legger også sterke begrensninger på nye boliger og fradelinger, så da sitter mange igjen med en stor eiendom de ikke kan gjøre noe med. Fremtidens eiendommer blir mindre, ettersom kommunen da bestemmer at tomter kan være maks 1500 kvadratmeter.

Østre Toten FrP mener vi bør øke maks-størrelsen samlet på uthus/garasje/anneks til minst 120 kvadratmeter. Vi mener også at kommunen ikke bør begrense anneks til å bare være soverom, vi mener innbyggerne selv ser hvilke behov de har på sin egen eiendom. Østre Toten har plass, og uten å ta matjord er det ikke noe i veien for at eiendommer kan ha tomt på 2000 kvadratmeter. Vi vil også tillate at man har vann inn i uthusene sine slik at man kan bygge bakstehuset eller microbryggeriet man har drømt om. Hva mener du? Blir du med å påvirker politikerne før det er for sent?