Gå til sidens hovedinnhold

Svarer Innlandsstrategien på Innlandets største utfordring?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvert fjerde år – og innenfor hver valgperiode skal kommuner og fylkeskommuner vedta en planstrategi som sier noe om hvilke planer man vil lage inneværende periode og hvilke man vil videreføre eller rullere. Vi spør oss – vil de tre planer fylkestinget i Innlandet foreslår for denne perioden gjøre noe med Innlandets største utfordring: Folketallsutviklingen!

Fylkeskommunen har fått styrket sin rolle som regional utvikler. Det handler ikke i første omgang om å få flere statlige penger å dele ut til ulike prosjekter – det er fullstendig feil fokus. Det handler om å ta sin rolle som samfunnsutvikler på alvor og å gjøre en jobb der man ser at det virkelig trengs!

I innstillingen til vedtak av regionalt planprogram 2021-2025 foreslås tre nye regionalplaner: Regional plan for det inkluderende Innlandet - Regional plan for samfunnssikkerhet, beredskap og robust infrastruktur - Regional plan for klima, energi og miljø

Temaene er det ingenting å si på – men er det riktig prioritering av ressurser å jobbe med akkurat disse temaer – eller der det noe som er enda viktigere? Hva er største utfordringen i Innlandet?

Utvilsomt er det våre demografiske utfordringer som trenger akutt fokus - utviklingen i folketall og alderssammensetning. SSB sin seneste rapport er tydelig – Innlandet er første fylke i landet der andel innbyggere over 65 år er større enn antall innbyggere under 65 år.

Sentralisering er en megatrend som har pågått i mange tiår. Sentralisering er ikke politisk bestemt men kan motvirkes med aktiv politikk. Forskerne er tydelige på at sentralisering skaper sentralisering.

Jobbskaping er den ene siden av løsningen – men bare den ene. Den andre – og stadig viktigere - er å få ungdommen til å ville bo utenfor de største norske byene. Det trengs i stor grad folk til kompetansejobbene i distriktet. Og er det utfordringer med å få kompetent arbeidskraft er det risikobetont for næringslivet å satse i distriktene. Altså en selvforsterkende utvikling!

75 prosent av Innlandets kommuner er i sentralitetskategori 4,5 og 6 med kritisk dårlige framskrivinger av folketall og alderssammensetning. Ungdommen ønsker seg urbane kvaliteter kombinert med nærhet til naturen. Den jobben må flere kommuner gå sammen om å få til – det kan av åpenbare grunner ikke jobbes for 46 regionssentre i Innlandet med mulighet for større offentlige oppgaver og med de kvaliteter som ungdommen søker.

Burde ikke Innlandet fylkeskommune ta sin rolle som samfunnsutvikler på alvor og lage en plan for hvordan man vil motvirke avfolkning og forgubbing? Det handler i første omgang om å være fødselshjelper for kommunene slik at de samarbeider om utvikling av regionale vekstsentre med attraksjonskraft og vekstpotensial. Det handler om å ha kvaliteter som gjør at både fylkeskommunale og statlige oppgave kan flyttes til disse regionsentrene – og å danne grunnlag for strukturer på studie- og utdanningstilbudet.

Vi ønsker oss en fylkeskommune som tar på seg arbeidsklærne og begynner jobben med å løse vår absolutt viktigste oppgave: Snu folketallsutviklingen – det meste annet er underordnet akkurat nå!

Kommentarer til denne saken