I Heidi Vifladts og Bjug Ringstads kommentar i OA 29. mai fremstilles det som at fastlegekrisen i Gjøvik i hvert fall delvis skyldes fratredende legers høye prisforlangende på salg av praksis. Dette er i øynene til en som hadde planer om å være fastlege i Gjøvik i mange år fremover, og således ingen umiddelbare planer om å selge sin praksis, et provoserende utspill.

Ved Gjøvik legesenter (GLS) er det to ubesatte hjemler; den ene siden desember 2016 og den andre siden januar 2018. I den ene hjemmelen har det vært sju forskjellige vikarer siden januar 2017, i tillegg til at gjenværende leger kollegialt vikarierte i hjemmelen i starten. I den andre hjemmelen har det vært to vikarer. I dag er det stabile og gode vikarer i de ubesatte hjemlene, men disse er her for en begrenset periode. Vi har hatt, forståelig nok, en massiv pågang av pasienter fra de ubesatte hjemlene som ønsker seg over på våre andres lister. Nærmest daglig blir vi spurt av engstelige pasienter om vi har tenkt å slutte.

Så langt har den ene ledige hjemmelen ved GLS vært utlyst tre ganger, den andre én enkelt gang. Det har vært få eller ingen kvalifiserte søkere til hjemlene, og de som har fått tilbud om hjemmel har takket nei. Ingen av disse søkerne kom så langt i prosessen at reelle forhandlinger om pris på praksis ble initiert. Det finnes en nemnd som kjøper og selger kan benytte dersom man ikke enes om pris. Kommunens administrasjon har den senere tiden vært flittige til å søke statlige rekrutteringsmidler som langt på vei kan gjøre kjøpssummen mer overkommelig for nye leger.

Som privatpraktiserende fastlege driver du din egen bedrift på lik linje med andre selvstendige næringsdrivende, med lønns- og personalansvar, du skal forholde deg til en rekke avtaler, HMS, og til og med være din egen vaktmester. Dagens nye leger vil gjøre det de er utdannet til, det vil si fokusere på det medisinskfaglige. Som praksisveileder for sisteårs medisinstudenter vet jeg det. Jeg kan knapt huske en student som har hatt ønske om å bli fastlege, nettopp fordi det er så mye annet enn det rent faglige man skal holde på med. Men det å være fastlege er sannsynligvis den mest allsidige legejobben du kan ha, og bør være attraktivt. 12 kvalifiserte søknader til en fastlønnet stilling vitner jo om det. Men alt det administrative med å drive egen bedrift skremmer vekk potensielt nye kollegaer.

Med to ubesatte hjemler ved GLS og ytterligere to hjemmelshavere som innenfor overskuelig fremtid når pensjonsalder, er jeg oppriktig bekymret for legesenterets fremtid. Det er liknende situasjoner også ved flere andre legekontorer i byen. Til neste år kommer det nye kompetansekrav som resulterer i betydelig økt legevaktsbelastning på fastlegene, som i verste fall medfører at mange vil måtte redusere antall pasienter på listene for i det hele tatt å rekke arbeidsdagens oppgaver.

På et allmøte i Oppland legeforening her i byen for kort tid siden fortalte en kommuneoverlege fra en utkantkommune i fylket at der har det kostet kommunen penger å opprettholde fastlegeordningen så lenge denne har eksistert, på grunn av manglende rekruttering. I Gjøvik har fastlegeordningen og rekrutteringen vært mer eller mindre selvgående. Slik er det ikke lenger.

Det som har vært et utkantfenomen har nå også nådd Gjøvik og andre byer. Bare den siste uka har ytterligere to fastleger sagt opp sine hjemler. Da må det gjøres attraktivt å søke seg til de eksisterende legekontorene før disse rakner fullstendig, og det bør være i kommunens interesse å beholde den kompetansen og de fastlegene man allerede har. Man trenger ikke å se lenger enn til nabokommunen i sør hvor samarbeidet mellom kommune og fastlegene er et helt annet og ingen fastlegekrise eksisterer, for å få en idé om hvordan dette kan løses. Om det koster penger? Ja. Men det er heller ikke gratis å leie inn vikarer. Og for den som er syk er det helt essensielt å ha en stabil fastlege å forholde seg til.