Gå til sidens hovedinnhold

Svar til Stig Vestlie om politireformen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Vestlies innlegg om politireformen ser det ut til at han blander kortene noe og heller ikke sitter inne med korrekt informasjon.

I innlegget heter det:
«Drap, knivstikking, umotivert vold og gjengoppgjør er blitt dagligdags. Enkelte steder tør ikke vanlige folk å ferdes etter mørkets frembrudd. Nei jeg snakker ikke om svenske tilstander men norske.»
Dersom det er hans virkelighetsbeskrivelse, er det nærpoliti vi trenger. Det er nettopp det lensmannskontoret skulle være.
De kjente til lokalmiljøene og de som utførte kriminaliteten. De kunne også føle innbyggerne på pulsen og reagere på forhold de så var i ferd med å skje. Deres intensjon var ikke å løse store komplekse kriminalitet men å være forebyggere og en trygghet for innbyggerne.

Når Vestlie i neste øyeblikk trekker frem store komplekse saker som vi kanskje har et av i løpet av 10 år og omfattende nettverkskriminalitet så er dette oppgaver som krever store ressurser og der landet må sees som en helhet. Det var ikke tanken med lensmannskontorene, de skulle håndtere lokale saker. De saker han omtaler over.

Så til faktafeilen. Vestli nevner at det ikke har vært bankran siden 2004: «Vi må helt tilbake til Nokas-ranet i 2004.» Detter er helt feil. Det var tre bankran i 2018 i Kristiansand, Sandefjord og et på Svalbard. Totalt var det 69 ran mot næringslivet i 2018 og de fleste av disse skjer av personer i nærmiljøet/byen. Det er her lokalkjennskapen er viktig.

Tilslutt vil jeg henvise til artikkel i Politiforum.no 6. feb. 2017: «Den 2. februar offentliggjorde Politidirektoratet (POD) ansettelsestallene for fjerde kvartal. Langt færre nyutdannete er i arbeid som politi enn det som var målet. Flere skal i arbeid i tida som kommer, meldes det fra de ansvarlige. Men er det nok?»

Dagens kriminalitetsutvikling tilsier at vi må beholde lokalt fokus i tillegg til å ha flere spesialister i sentrale enheter og færre byråkrater i politiet. Da går vi fra dagens fjernpoliti til morgendagens nærpoliti.

Kommentarer til denne saken