Svar til Shaqir Rexhaj

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Du setter en viktig sak på dagsorden. Alle skal ha de samme muligheter uavhengig om de er funksjonsfriske eller funksjonshemmede. Forholdene må legges til rette. Dessverre er dette i kommunale hender uten øremerkede midler. Da er det kommunens økonomi som er avgjørende for hvilke tjenester som gis.

Vi i Vestre Toten FrP har vedtatt et omfattende program innen helse og omsorg for neste valgperiode. Dessverre for dere har vi ikke noe spesifikt om BPA, men vi har mye om hva hver enkelt bruker skal tilbys. Jeg siterer direkte fra vårt program:

Rehabilitering

Vestre Toten FrP vil styrke rehabiliteringstjenestene ved å ta i bruk den kapasiteten og kompetansen som er tilgjengelig på feltet. For å sikre et helhetlig tilbud innenfor helsesektoren er det viktig å se rehabilitering i sammenheng med andre tjenester. Forebygging og tidlig innsats er viktig for å dempe behovet for behandlings- og rehabiliteringstjenester. Det må sikres et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser, slik at rehabiliteringsplasser ikke blir benyttet til langtidsliggende sykehjemspasienter.

Vi vil etablere forebyggende tiltak for å begrense senskader ved alvorlige diagnoser som kreft, samt logopedtilbud for personer rammet av slag eller hjerneblødning. Unge slagrammede, personer med MS o.l., har samme menneskerettigheter og krav til livsglede som andre funksjonsfriske, og skal ikke plasseres i sykehjem sammen med eldre demente.

Psykisk helse

Vestre Toten FrP er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Vi vil styrke forebyggingsarbeidet gjennom skolehelsetjenesten, tidlig innsats i familienære tjenester, og sikre at vi har en god psykologtjeneste i kommunen. Fortsatt er det for mange som faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv som følge av sine plager. Vi vil derfor prioritere en styrking av tilbudet innen psykisk helse. Et differensiert tilbud er avgjørende for å redusere eskalering av sykdom, bruk av tvang og tung medisinering. Både private og offentlige tjenestetilbydere kan benyttes for å redusere ventetidene, for å få på plass et mangfold av tilbud og for å få en sunn konkurranse basert på kvaliteten i tjenestene.

Personer med nedsatt funksjonsevne

Vestre Toten FrP vil at kommunen må legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne og psykisk utviklingshemmede, skal få en god oppvekst, kunne ta utdanning og få seg arbeid. Offentlige bygg må så utformes universelt, slik at personer med nedsatt funksjonsevne skal, så langt det er mulig, ha like muligheter til å fungere i samfunnet og få realisert sine drømmer som alle andre.

Personer som på grunn av sykdom eller skade får nedsatt funksjonsevne, skal sikres rask rehabilitering, og nødvendige hjelpetiltak slik at de gjenvinner funksjonsevnen.

Ønsker dere å lese mer i vårt vårt program, ligger hele programmet på vår nettside www.vtfrp.no.

Til slutt vil jeg gi den samme oppfordringen som deg. Bruk stemmeretten den 9 september og stem på det partiet du er mest enig med. Din stemme teller. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken