. Jeg har lest ditt innlegg i OA torsdag 18. juli, med overskriften «Ulv og den norske artssjåvinisme», og hvor du avslutter ditt innlegg med, – «Det er på høy tid at et sivilisert land som vi ønsker å framstille oss som behandler de ville dyrene likt. Vi skriver faktisk 2029.» – Jeg er ikke kommet lenger enn til 2019, og i dette århundret er det stor forskjell på hvordan vi behandler de ville dyrene. Jeg skal ikke begi meg inn på å kommentere din vitenskapelige framstilling av hvordan de forskjellige dyrene har innvandret landet, men jeg har spesielt merket meg hva du skriver i det siste avsnittet i ditt innlegg, om å behandle de ville dyrene likt, og det vil jeg kommentere. Synes du det er å behandle de ville dyrene likt når man freder de dyrene som ikke har noen annen misjon enn å drepe andre dyr i naturen? Mens vi hvert år kan jakte på nær sagt alle andre dyr i naturen, er ulven sammen med de andre store rovdyrene opprinnelig totalfredet, og det gis unntaksvis lisensjakt på den når den har etterlatt seg et vist antall drepte og mishandlede husdyr. – Men den kan drepe nær sagt alle andre slags dyr i naturen hele året, uten at det får konsekvenser for dem som har ansvaret for at den ble reetablert i våre skoger sist på 1900-tallet. – Men som jeg tidligere har påpekt, hvis en tam hund, som er pålagt strenge båndtvangsbestemmelser blir tatt på fersken hvis den jager husdyr om sommeren, eller vilt som er fredet mellom 1. april og 20. august, kan nesten hvem som helst skyte den. – Men hvis man skyter en ulv eller et annet stort rovdyr som jager fredet vilt hele året, kan man bli idømt bøter og fengselsstraff. – Synes du det er å behandle alle likt når man kan skyte en tam hund hvis den jager fredet vilt, men kan få store bøter eller fengselsstraff hvis man skyter verdens største og farligste hundedyr i samme situasjon? I tillegg til ditt navn underskriver du med Naturinteressert, Valdres. Jeg er også naturinteressert fra Kolbu, men mitt motto er «Norsk natur best uten ulv.»