Jeg bommer ikke med FrPs miljøpolitikk. Men ja forskjellen kan bli absurd stor og den rammer de som har minst hardest. Karina Ødegård hevder med rette at jeg gir en ærlig redegjørelse for hva som skiller FrP fra alle andre partier i miljøpolitikken.

Når jeg med rette hevder at fossile biler blir nullutslippsbiler er det fordi alle bilprodusenter må innrette seg etter gitte krav om utslipp av Nox og Co₂. Derav definisjonen på Euro 0, 1,2,6 og snart Euro 7 motor. Alle bilfabrikanter har som visjon at de skal nå nullutslipp og de ligger ofte i forkant av kravene.

En rapport fra Tyskland viser at der vil 40.000 arbeidsplasser forsvinne i produksjon og salgsapparat dersom det innføres kun El-bil salg og deretter 400.000 arbeidsplasser i bilverkstedsbransjen fordi en El-bil har ca. 300 komponenter mens en fossil bil har ca. 1750 komponenter. Da er det nærliggende at også noen tusen arbeidsplasser vil forsvinne også i Norge.

Karina Ødegård har helt rett i at vi forurenser mye pr. person i Norge. Det vil vi også gjøre noe med. Vi vil legge til rette slik at folk flest får råd til å bytte ut sin gamle bil med en vesentlig nyere bruktbil. Dette vil vi gjøre med å senke bilavgiftene og øke vrakpanten på gamle biler.

Karina Ødegård hevder også at mange avgifter økte da vi satt i regjering. Det er helt riktig. Vi tapte mange av våre saker fordi vi ble nedstemt, først i Stortinget da vi satt i mindretall og deretter i regjeringen da vi satt i flertall, men vi har lært av dette og vil sette helt klare og tydelige krav før vi inngår i en ny regjering.

Stine Hansen sier at Norge har tjent seg søkkrike på olje og sier med rette at vi har bidratt til global oppvarming. Norge har tatt konsekvensen av dette og sørget for at vi har den mest miljøvennlige olje- og gassproduksjonen i verden. Vil også minne Stine Hansen på at klodens temperatur var 2 grader varmere for 1000 år siden og at de den gang dyrket korn på Grønland. Det var ikke mange dieselbiler eller oljeproduksjon på den tiden.

Stine Hansen sier at vi må satse mer på den nye grønne industrien, gjøre grønne valg billigere og samtidig gjøre det dyrere å forurense. Dette er en selvmotsigelse Hansen. Folk flest med middels eller lave inntekter vil ikke kunne klare å gjøre grønne billige valg når de først skal straffes ved at det de har blir dyrere. Vi må redusere kostnadene på det de har slik at de kan rydde plass i egen økonomi før de kan investere i nye grønne valg.

Våre mål er egentlig ganske like men vi har ulike syn på hvordan vi skal nå målene. Det er det som til slutt skiller FrP fra alle andre partier i miljøpolitikken. Det bør velgerne merke seg når de skal avgi sin stemme i årets stortingsvalg. Stem FrP!