Svar til Jan Evensen om kulturhus

Finn Olav Rolijordet

Finn Olav Rolijordet Foto:

Av
DEL

Meninger

Rødt ønsker et større kulturhus i Gjøvik sentrum velkommen, og det er viktig å komme i gang med planleggingen. Vi vil primært bygge på Shell-tomta, dvs. å bygge på det kulturhuset vi allerede har. Å etablere et kulturhus et annet sted – å bygge et hus nr. 2 – vil være å sprenge alle rammer, det vil være dårlig utnyttelse av de investeringene vi allerede har gjort i eksisterende kulturhus. Dessuten er samarbeid med hotellet lurt. Men det er vedtatt å se på flere løsninger.

Ingen kjenner prisen på kulturhusprosjektet, verken de som er for eller mot, enten det blir helt nytt eller som en del av sentrumskvartalet med hotell og kinosaler allerede etablert, fordi bruk og innhold må avklares. Derfor foreslo Rødt en lengre planleggingsprosess enn rådmannen. Kostnadene med de ulike modellene må utredes nøye, hva skal inn, hva koster det å bygge alt på nytt et annet sted? Hva får vi av statlige midler, kan vi bruke av kraftfondet, hva kan oppnås med samarbeid og hva sparer vi ved å samle kulturskolens spredte aktivitet? Dette tror vi det er lurt å bruke god tid på, å bruke av fellesskapets midler skal ikke være venstrehåndsarbeid.

Flertallet ville imidlertid haste av sted litt i blinde og den i dag ukjente kostnaden kan derfor komme i enten 2021, 2022 eller 2023. Jeg tror virkeligheten innhenter dem. Vårt forslag om at det ikke kan avsettes midler før i 2023 kan også vise seg å være optimistisk. Men poenget med den tidfestingen er at da vet vi mer om hva som trengs av nye investeringer innenfor omsorg, skole og barnehage. Investering i kulturhus kan ikke gjøres uten å kjenne kommunens helhetlige investeringsbehov de nærmeste årene.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags