Det er med skuffelse jeg leser i OA. at Gjøvik kommune i år ikke vil lage de attraktive blomsterbedene ved Mjøsbrua og på Kallerud. Budsjettoverskridelser og covid-19 blir brukt som grunn fra beslutningstakerne i Gjøvik kommune. I dagens situasjon valgte de den letteste årsak for å droppe dette populære tiltak.

Blomsterbedene ble etablert for ca. 10–15 år side. Det var et spleiselag mellom Gjøvik kommune, Statens vegvesen og næringslivet i Gjøvik, og det er jeg helt sikker på at vi kunne ha fått til i år også, dersom GKjøvik kommune hadde undersøkt litt om historikken til blomsterbedene.

Hadde de informert næringslivet i Gjøvik, (Byen Vår Gjøvik), om manglende penger, er jeg helt sikker på at de kroner som manglet ville blitt skaffet. Jeg skulle gjerne ha samlet inn de kronene som Gjøvik kommune manglet! Det er derfor Byen Vår Gjøvik, ble etablert. BVG er organet som skulle gjøre det enkelt med kommunikasjon mellom Gjøvik kommune. og næringslivet i Gjøvik. Det er dessverre ikke alltid at det enkleste er det beste!

På vegne av byens befolkning og alle som kjører riksvei 4.