SV-politiker Eide: – Stortingsflertallet har ansvaret for at psykisk syke dør i norske fengsel

Stortingspolitiker Petter Eide mener det er stortingsflertallets skyld at den alvorlig psykisk syke mannen nå er død.