Sulland kjøper Gustavsen bil

Sulland Holding har avtalt at de skal ta over alle aksjene i Gustavsen bil på Gjøvik.