Gå til sidens hovedinnhold

Styrk de sykehusene vi har

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt mener Hedmark og Oppland er best tjent med en desentralisert sykehusprofil. Det har vi arbeidet for i flere år og vår målsetting er å utvikle et sterkt og godt helsetilbud i Hedmark og Oppland ved å forsterke de sykehusene vi har.

I dag har vi sterke faglige miljøer ved alle sykehusene både de somatiske og de psykiatriske, vi vil bygge ut og styrke disse uten å sentralisere.

Helse Sør-Øst har siden våren 2020 arbeidet for å bygge ett nytt hovedsykehus og opprettholde to av de seks sykehusene i Mjøsregionen (inkludert Elverum). Den siste utredningen peker på hovedsykehus i Brumunddal, et mindre akuttsykehus i Lillehammer samt opprettholdelse av deler av Gjøvik sykehus. Hamar, Elverum, Sanderud og Reinsvoll foreslås lagt ned. Det samme gjelder rehabiliteringsenhetene i Ottestad og på Granheim.

Denne konkretiseringen av hvor helsetilbudet skal utvikles og hvor det skal bygges ned har fått det påståtte felles enigheten om et hovedsykehus til å rakne. Det siger også inn over mange at storsykehusmodellen bygger på en utdatert tankegang. Modellen er svært kostbar og tilbudet dårligere en det vi har i dag.

Ifølge Østlendingen tvinges nå flere av helseforetakene til å nedskalere storsykehusene og heller opprettholde tilbudene der de er i dag. Catrine M Lofthus, adm. direktør i Helse Sør-Øst, er bekymret over de store konsekvensene sykehusnedleggelsene vil få for dagens vertskommuner, og er beredt til å tenke på en løsning uten storsykehus når hun har hatt møter med dagens vertskommuner.

Denne viljen til å forstå for å forandre er viktig. Det sterke folkelige engasjementet, og deres argumenter gir ett godt grunnlag til å endre standpunktet om at ett hovedsykehus må være en del av den fremtidige sykehusmodellen. Dette bør også være utgangspunktet for de politiske prosessene som nå kommer i kommunene og i fylkeskommunen.

Rødt vil at sykehusstrukturen i Hedmark og Oppland skal:

* Sikre et godt helsetilbud innen somatikk og psykiatri innenfor dagens struktur og opprettholde antall sengeplasser.

* Vi skal ha gode spesialhelsetjenester som når alle innbyggerne.

* Vi skal gjennom dette sikre beredskapshensyn f.eks. knyttet til en pandemi.

* Vi skal investere i dette innenfor en økonomisk ramme som minst tilsvarer det det vil koste å etablere et hovedsykehus.

* Vi skal også etablere en luftambulansetjeneste som et tillegg til dagens tjeneste på Dombås

Det er tid for å samle de politiske kreftene for å sikre økonomien for et nyopprustet desentralisert helsetilbud i Hedmark og Oppland, slik det ageres i dag er de økonomiske resursene låst til hovedsykehusmodellen. Det blir feil. Det viktigste er å få økonomisk styrke til å ruste opp, ikke legge ned sykehusene våre.

Kommentarer til denne saken