Gå til sidens hovedinnhold

Styringsvegring i Gjøvik?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lider posisjon i Gjøvik-politikken av styringsvegring, eller kanskje til og med redsel for å styre? En skulle jo tru at når en først har kommet til makta så vil en ha henda på rattet i alt en kommune styrer og steller med. Men det virker som H/Sp ønsker å fraskrive seg ansvaret i mange saker, nå sist med ønske om å gjøre om kultursektoren til et kommunalt foretak (KF). Vi kjenner jo foretaksmodellen fra helsesektoren (HF) hvor den politiske styringen nærmest er lik null.

Det skinner jo klart igjennom at opprettelsen av dette kulturelle KF-et blir gjort for å for å stå klart når det nye kulturhuset som H/Sp ønsker å bygge i «utstrakt samarbeid med private aktører». Disse aktørene vil nok ikke sitte på gjerde men kreve styreplasser og medbestemmelsesrett og føre til tilnærmet null påvirkningskraft fra kommunens politikere.

Kulturens eget råd sier dette om den utstrakte samarbeidet: «Det økonomiske inntjeningskravet til kulturhuset kan ikke være så høyt at kommersielle aktører/eksterne leietakere m.m. må prioriteres fremfor lokale/regionale kulturaktører samt kulturhusets egne arrangementer. Gjøvik kulturråd mener at kommunen må sikre at barn- og unge, små næringsaktører, frivillige lag og foreninger og det frie feltet kan bruke kulturhuset. Det må være mulig å produsere og utvikle kunstnerisk innhold, det vil si, at huset har aktivitet som ikke gir inntekt. Dette bør ligge som en forpliktelse i bunn i denne prosessen, for å sikre at samarbeid med private aktører ikke fortrenger brukere eller fordyrer leiekostnadene.»

Under diskusjonen i kommunestyret om «Anskaffelsesstrategien nytt kulturhus» hevdet H/Sp at spørsmålet om eie/leie er noe som skal bestemmes når alle fakta er kommet på bordet. Men allerede på de to første sidene av dokumentet «Gjennomføringsstrategi nytt kulturhus» går ordet «leie» igjen flere ganger. WSPs «Alternativanalyse av nytt kulturhus i Gjøvik» har med et null(+) -alternativ men dette er ikke nevnt i anskaffelsesstrategien. Er det noe som minner om «sjukehussaken»?

Disse to kultursakene gikk gjennom i kommunestyret med 21 mot 20 og mest skuffende er det at Sp her danser etter Høyres pipe. Håper partiet i regjeringposisjonen ikke følger sine «fargeblinde» kollegaer

Kommentarer til denne saken