Styreleder Gjedrem har alltid vært best i klassen, vært en god byråkrat som følger læreboka og får beste karakterer. Noe som har bragt ham høyt opp og frem.

Nylig var det styremøte i Helse Sør-Øst som vedtok mandat for arbeidet med den såkalte konseptanalysen for nytt sykehus på Moelv. Styreleder var ivrig til å påpeke, flere ganger under behandling av sak 105-2021, at man skulle følge «læreboka».

Og ettersom Gjedrem har en særdeles tung faglig og erfaringsmessig ballast, så skal det også litt mot til fra resten av styret å komme med andre synspunkter. Mandatet ble vedtatt uten «vesentlige merknader», som man sier i Staten.

Læreboka, en 40 siders «veileder for tidligfasen i sykehusbyggeprosjekter» tar som ventet for seg alt som skal gjøres for at et strålende flott sykehusbygg kommer på plass. Likevel er mange skuffet etter styremøtet. Jeg fikk nok en gang bekreftet det en av mine tidligere sjefer sa; «du vet, en god byråkrat tar aldri initiativ til forandring».

Jeg hadde i det minste et lite håp om at styreleder Gjedrem ved åpning av sak 105-2021 ville ha vist større mot og sagt som så;

– Kjære styre. Vi ser at verden er i stor forandring, verden brenner på et vis, der miljø- og klima er under enormt press. Vi som leder dette helseforetaket må derfor også vise samfunnsansvar. Vi må tenke konseptanalyse ut over det som står i læreboka. Vi må bidra til at pasienter, ansatte og besøkende reiser til sykehuset på den miljø- og klimamessig beste måten. Strømmen av varer og tjenester, hele logistikken og transporten må innrettes for å imøtekomme krav fra nye generasjoner som skal drive sykehuset, at sykehuset derfor integreres med jernbane og øvrig utvikling av regionen vår og samfunnet.

Men slik ble det ikke. Styreleder Svein Gjedrem var ikke best i klassen denne gang, han viste ikke dette samfunnsansvaret. La oss håpe at styreleder kommer på andre tanker, eller at noen politikere med integritet og handlingskraft forfølger saken.